Varmprat

Varmprata mer. Det kan vara livsviktigt.

Hur ofta pratar vi på riktigt med varandra? Nära och uppriktiga samtal där vi pratar om sånt som är viktigt på riktigt? Om det som inte bara handlar om väder, vind och semesterplaner? På Mind har vi döpt den typen av samtal till Varmprat. Med initiativet Varmprat vill Mind uppmuntra fler till att våga ta kallpratet till nästa nivå och få oss att prata mer om vårt psykiska mående. Det behöver inte vara centrerat kring svåra problem, utan handlar mer om att öppna upp för samtal kring livet som det faktiskt är. Riktiga samtal gör mycket för det psykiska välbefinnandet. 

Bland Minds Varmpratskort hittar du förhoppningsvis en hel massa inspirerande frågor som kan komma till pass när du vill samtala om saker som ligger nära hjärtat och berör på riktigt.

Samtal gör mycket för det psykiska välbefinnandet.

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar idag och hela 10 procent av svenskarna använder någon form av antidepressiv medicin. Mind vill minska stigma och skam kring psykisk ohälsa och öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla. Vi vet genom forskning att medmänskliga samtal är ett viktigt steg på vägen. Vi arbetar också aktivt med kunskapsspridning och påverkansarbete, där dessa kort är ett av många viktiga verktyg. Använd dem så ofta du kan. Varje samtal räknas.

Köp Minds Varmpratskort här