Du bär på en unik berättelse

Vi bär alla på en historia om ett liv. Bara du är expert på ditt och vet vad du bär med dig. Det kan kännas bra att tänka tillbaka, minnas och prata eller skriva om livet. Glädje, sorger, omvälvande händelser, stilla vardagslunk. Du väljer själv hur mycket du vill dela med dig.

För inspiration har vi tagit fram de två guiderna nedan. En för dig som vill skriva själv och en för dig som hellre vill samtala i grupp. Båda guiderna utgår från olika teman och man kan välja att skriva/prata i kronologisk ordning eller utgå från ett kärt minne, en betydelsefull person eller en upplevelse.


De olika temana är:

Barndom

Ungdomstid

Vuxenliv

Pensionering och tiden efter

Sent i livet

Om du väljer att skriva din historia, får du gärna skicka in din berättelse till [email protected]. Din historia kan vara spännande för andra att ta del av för att känna igen sig, inspireras eller bara intresseras av. Precis som du kanske är intresserad av andras.

Vill du hellre prata i grupp? Då kan du skapa en grupp med några vänner, där ni pratar, antecknar och delar i gruppen.

Vilket sätt du än väljer, så hoppas vi att det ska kännas meningsfullt och kul att tänka tillbaka och minnas.