Webbpartner

 

Som Webbpartner bidrar ni till att rädda liv och uppmärksamma ett av vår tids stora folkhälsoproblem. Tillsammans hittar vi olika kreativa digitala lösningar och upplägget skräddarsys utifrån era förväntningar och affärsutmaningar och våra gemensamma strategiska mål.

Genom partnerskapet med Mind får ni möjlighet att bidra till stoltare medarbetare, nöjdare kunder och ett mer hållbart samhälle. Samtidigt bidrar ni till att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Läs mer här om hur ditt företag bidrar till hållbarhetsmålen genom ett samarbete med Mind.

Det är viktigt för oss att samarbetet skapar nytta och värde för båda parter och vi vill gärna bidra till ett ökat engagemang bland era medarbetare.

Digitala lösningar för att bidra till Minds arbete med psykisk hälsa kan till exempel vara:

 • Runda upp-kampanjer
 • Produktförsäljning
 • Gåvoknapp på hemsida

Som Webbpartner får ni bland annat:

 • Inramat diplom
 • Spridningsbilder till sociala medier
 • Mejlsignatur och banner
 • Viss tillgång till Minds logotyp
 • Exponering av egen logotyp på Minds hemsida
 • Tackfilm
 • Inbjudan till Minds event för samarbetspartners
 • Digital utbildning för personal & kunder inom psykiskt välbefinnande

För mer information kontakta André Wedin på [email protected] eller 070-220 49 38.

Stödsökande i Självmordslinjen

“Trycket lättar lite när hela min själ skriker på hjälp.”

Samarbeten för etisk och säker gåvoinsamling