Föräldrafunderingar med Ann Söderlund

Föräldraskapet är en berg-och-dal-bana utan dess like. Ibland kan det vara skönt med stöd på den resan. Här låter vi Ann Söderlund fundera kring olika utmaningar som man kan möta som förälder.

Föräldralinjen är till för dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. Till Föräldralinjen kan du som behöver stöd ringa för att få prata med personer med lång erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar om just dina föräldrafunderingar. Du når oss på telefon 020-85 20 00, vardagar mellan kl. 10-15 samt på torsdagar kl. 19-21. Du är anonym och Mind står för samtalskostnaderna. Läs mer om Föräldralinjen

Om föräldraskap

Att vara förälder kan vara en stor utmaning, oavsett vilken ålder barnen är i. Allt ifrån hur man hanterar ett spädbarn med koliknätter till hur man hjälper sina halvvuxna barn att klippa navelsträngen och stå på egna ben ingår i föräldraskapets mödor.

Frihet, ansvar, kärlek, trygghet, gränser och uppmuntran är olika komponenter i uppgiften att vara föräldrar och alla har någon gång känt sig villrådiga och otillräckliga. För att ge stöd och hjälp på vägen finns vår föräldralinje. Här får du prata med någon med erfarenhet och utbildning inom barnfrågor, du kan vara anonym och det kostar inget.

På Föräldralinjen kan du få hjälp av personer med lång erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar. Ring 020-85 20 00.

Om syskonbråk

Hur hanterar man syskonbråk som är av svårare art? När det finns svartsjuka och ständiga slagsmål mellan syskon, bråk som gör vardagen svår och där man som förälder funderar på om den enda utvägen är att flytta isär. Eller om ens barn beter sig aggressivt mot ett nyfött syskon? Hur ska man som förälder behålla lugn och förståelse, och samtidigt hitta konstruktiva lösningar på en jobbig situation?

På Föräldralinjen kan du få hjälp av personer med lång erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar. Det kostar inget och du kan vara anonym. Ring 020-85 20 00.

Om mobbning

Mobbing kan vara ett mycket svårt ämne att hantera, för det kan vara subtilt och inte alltid så lätt att närma sig. Man kan ha misstankar, men ens barn kanske inte vill eller förmår kommunicera kring det. Hur ska man ta upp sina misstankar med barnet, på ett sätt som inte stigmatiserar? Eller om barnet är tydligt, men inte vill att man pratar med skolan, hur gör man då? Hur talar man med den andra föräldern, om man känner sig ensam om oron?

På Föräldralinjen kan du få hjälp av personer med lång erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar. Det kostar inget och du kan vara anonym. Ring 020-85 20 00.

Om kommunikation

Hur bemöter man ett barn som inte kommunicerar, som bygger murar runt sig, vill vara ifred och som du känner att du inte kommer åt? Det kan vara ett barn med ett välutvecklat verbalt språk, men som har slutat kommunicera med vuxna, om det inte är på eget initiativ. Barnet kan istället kommunicera via andra barn, de för hens talan. Hur kan man som förälder hjälpa hen på bästa sätt? Vad kan man göra när det känns så svårt och frustrerande att nå fram till sitt eget barn?

På Föräldralinjen kan du få hjälp av personer med lång erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar. Det kostar inget och du kan vara anonym. Ring 020-85 20 00.

Om alkohol & droger

Hur ska man agera om man oroar sig för att ens barn ska testa droger? Hur pratar man om alkohol och droger med sin femtonåring utan att stigmatisera? Hur mycket kontroll kan man begära? Och från vilken ålder ska man börja prata om droger med sitt barn? Det här kan vara några av de svåraste frågorna man har att hantera som förälder, inte minst för att man är medveten om vad konsekvenserna kan bli om ens barn halkar in på fel linje.

På Föräldralinjen kan du få hjälp av personer med lång erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar. Det kostar inget och du kan vara anonym. Ring 020-85 20 00.

Om skilsmässa

Hur talar man med sina barn om att man ska skiljas? Hälften av alla svenska äktenskap slutar i skilsmässa och väldigt många barn i olika åldrar drabbas. Hur förklarar man för barn att familjen ska splittras och hur de nya omständigheterna kommer att se ut. Ska man låta barnet påverka vem man ska bo hos? Är det ok att visa att man är ledsen inför barnen om man själv känner sig sviken? Det kan också vara svårt att veta om och när man kan introducera en ny partner.

På Föräldralinjen kan du få hjälp av personer med lång erfarenhet av att arbeta med barn och föräldrar. Det kostar inget och du kan vara anonym. Ring 020-85 20 00.

Om ångestsyndrom

Ångestsyndrom är ganska vanligt bland barn och tonåringar. Ångestsyndrom finns i flera varianter och det är vanligt att ett barn eller tonåring har fler än ett syndrom. Det kan handla om allt från specifika fobier som tvångstankar till paniksyndrom eller separationsångest. Hur symtomen yttrar sig varierar från barn till barn, och skiljer sig åt beroende på vad som utlöser ångesten. Ångestsyndrom kan också ta sig olika uttryck beroende på hur gammalt barnet är. Men hur ska man möta ett barn som verkar drivas av ångest? Hur kan man sätta ord på det?

På Föräldralinjen kan du få hjälp av personer med lång erfarenhet av att samarbeta med barn och föräldrar. Det kostar inget och du kan vara anonym. Ring 020-85 20 00.

Frågor & svar om Föräldrafunderingar

Till vem riktar sig Föräldrafilmerna?
Filmerna vänder sig till alla föräldrar eller vuxna som är oroliga för ett barn i sin närhet.
Varför är det bara en mamma i filmerna?
Vi har valt att bara ha med Ann, men det innebär inte att hon speglar en ensamstående mamma, utan en förälder i allmänhet.
Kan vem som helst ringa Föräldralinjen?
Ja, alla som har någon form av oro kring ett barn.
Vad kostar det att ringa?
Det kostar ingenting, samtalet är gratis för alla och Mind står för samtalskostnaderna.
Finns det några speciella områden Föräldralinjen behärskar?
Nej, alla frågor som är relaterade till barn/föräldraproblematik är välkomna till Föräldralinjen.
Kan jag ringa flera gånger med samma barn?
Ja det finns inga begränsningar i hur många gånger du kan ringa. Hellre en gång för mycket.
Varför har ni använt Ann Söderlund?
För oss är det viktigt med autenticitet och eftersom Ann själv är mamma till fem pojkar, har hon egen erfarenhet och bottnar i alla de frågeställningar vi tar upp i filmerna.
Är det bara problematiken i filmerna som Föräldralinjen kan svara på?
Självklart inte. Till Föräldralinjen kan man vända sig oavsett vilka frågor man har, vilken svårighetsgrad problemet har eller vilka åldrar det gäller. Inga frågor kring barn och barns utveckling är fel.
Vilka är det som svarar i Föräldralinjen?
Alla som svarar i Föräldralinjen är volontärer, och samtliga har lång erfarenhet av att arbeta med barn/föräldraproblematik. Det kan vara psykologer, kuratorer eller socionomer.
Kan jag ringa Föräldralinjen istället för att sätta mitt barn i terapi?
Vi erbjuder inte terapi. Däremot samtalsstöd till föräldrar och, om det skulle behövas, visa på vilken typ av hjälp man skulle behöva söka.
Kan jag ringa oavsett ålder på mitt barn?
Absolut. Många som hör av sig har frågor kring sina vuxna eller halvvuxna barn.
Måste det vara mitt biologiska barn som frågan avser?
Nej verkligen inte. Du är alltid välkommen att höra av dig om du har något barn i din omgivning som du oroar dig för.

Samtal till Föräldralinjen

Hjälp oss sprida Föräldrafunderingar

Tipsa gärna om kampanjen till personer i din närhet
som du tror kan ha hjälp av den.