Älskade tonåring – guiden som underlättar livet tillsammans med ditt tonårsbarn

Hur har du det med din tonåring?

Tonåren kan höra till en av livets mest turbulenta faser, vilket du som tonårsförälder säkert har märkt. Din mysiga 12-åring kan plötsligt förvandlas till en hormonstinn tonåring vars känslor är lika omväxlande och oförutsägbara som ett svenskt sommarväder. Det är inte alltid enkelt att kommunicera med tonåringen heller, som bara vill vara ifred och tycker att du stör när du vill prata. Inte så konstigt när hormonerna rusar, kroppen förändras och humöret svänger.

”Älskade tonåring” kan hjälpa er på vägen

För att underlätta livet tillsammans och bättre förstå vad som händer med din tonåring, har Mind ihop med Apotek Hjärtat satt ihop guiden Älskade Tonåring: apotekhjartat.se/alskade-tonaring.

Guiden bygger på en färsk SIFO-undersökning där tonårsföräldrar har svarat på en rad frågor om relationen med sina tonåringar, och vad man upplever som de största orosmomenten och problemen. Det kan handla om allt ifrån bråk kring att hjälpa till hemma, skärmtid och månadspeng till oro för alkohol och droger.

Älskade tonåring tar upp frågor som rör både kroppen och knoppen

Under tonåren sker förändringar både kroppsligen och med psyket, vilket gör att det är mycket man måste förhålla sig till som tonårsförälder. Därför är det viktigt att man tittar på helheten. Förhoppningen är att guiden ska fungera som ett vägledande verktyg för dig att använda i din vardag när du känner dig osäker på hur du ska agera, där de vanligaste frågorna och situationerna som lätt leder till funderingar eller konflikter bemöts. Allt från identitet, höga krav och mobbning till kroppsliga förändringar som ökad kroppsbehåring, tonårshud och hur man håller god hygien tas upp.

Några exempel från innehållet

Här nedan har vi listat de olika ämnen som vi berör i guiden. Även om ämnena är generella så är förstås varje tonåring en egen individ med sina speciella förutsättningar, så ha det lite i bakhuvudet när du tar del av råden i guiden. Utifrån SIFO-undersökningen har vi gallrat ut de ämnen som verkar engagera flest tonårsföräldrar hur som helst.

  • Kommunicera, diskutera, jaget och tänkandet
  • Skärmar, spel och sociala medier
  • Ansvar, ideal och höga krav
  • Vänner, umgänge och mobbning
  • Alkohol och droger
  • Puberteten, kroppen, hud och akne
  • Sexlust, könssjukdomar
  • Sömn, kost och rörelse

Till guiden “Älskade tonåring”

Behöver du mer stöd och råd?

Du kan alltid ringa till Minds Föräldralinje om du vill prata om oron för din tonåring. Du når dem på telefon 020-85 20 00, vardagar 10-15 samt torsdagskvällar 19-21. Du är anonym och Mind står för samtalskostnaderna. Volontärerna på Föräldralinjen har alla lång erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och föräldrar.

Fler initiativ för tonåringar och tonårsföräldrar

Då vi vet att psykisk ohälsa bland unga är vanligt förekommande, har vi satsat extra mycket på dem i vår verksamhet. Som förälder kan du ha nytta av att titta närmare på dessa initiativ:

Livet kan skava på 1000 sätt

Informationskampanj som riktar sig till både tonåringar och vuxna. Synliggör det ungdomar upplever som problem idag.

Till "Livet kan skava"

Vara Nere

En långsiktig satsning med karaktären “Nere” som hjälper ungdomar att förstå sig själva och hitta verktyg för att hantera sitt mående.

Till "Vara Nere"

Om samarbetet mellan Mind och Apotek Hjärtat

Älskade Tonåring har kommit till genom ett samarbete som ingicks under våren 2021 med ambitionen att gemensamt kommunicera, informera och utbilda inom området psykisk hälsa. Apotek Hjärtat står för delarna kring kropp och fysisk hälsa, medan volontärerna på vår Föräldralinje har bidragit med kunskap kring framför allt tonåringens psykiska mående. Psykisk hälsa omfattar, på samma sätt som fysisk hälsa, en hel del. Om kroppen mår dåligt finns det hjälp att få, och detsamma gäller för det själsliga måendet. När de psykiska dalarna blir mer än bara livsskav – bör du som förälder hjälpa ditt barn till professionell hjälp! Kontakta skolans kurator eller närmaste läkare.