Ge en gåva

Varningstecken vid självmordsrisk

Hur kan du avgöra om någon som står dig nära befinner sig i riskzonen för självmord? Nedan listar vi tecken på depression och självmordsrisk.

Vad ska du vara uppmärksam på?

90-95 % av alla som tar sitt liv har en psykisk sjukdom. Vanligast är depression. Det är viktigt att veta, eftersom depression är ett tillstånd som förändras över tid och som det finns bra behandling mot.

I listan här nedan ser du några tecken som tyder på att en person är deprimerad. Reflektera över vilka som stämmer på den du oroar dig för.

Det finns några saker man böra vara extra uppmärksam på, några varningssignaler för självmord. Du ser dem i en ytterligare lista.

Tecken på depression

Var uppmärksam på om personen:

 • Har ihållande känslor av sorg eller tomhet
 • Har många negativa tankar och känslor av hopplöshet och hjälplöshet.
 • Känner sig värdelös och tyngd av skuld
 • Är överdrivet självkritisk och ser ner på sig själv
 • Drogmissbruk
 • Har ont i kroppen eller känner sig yr – utan någon medicinsk förklaring
 • Har ingen lust att göra saker som man brukar gilla att göra
 • Vill inte äta och kan inte sova
 • Är irriterad, gråter mer, har ångest eller panikattacker
 • Får oförklarliga vredesutbrott
 • Är ständigt orolig eller överdrivet rädd
 • Har svårt att koncentrera sig, komma ihåg eller fatta beslut
 • Är överdrivet intresserad av dödsteman i musik, bilder och böcker
 • Tänker på självmord, planerar eller genomför självmordsförsök

Varningssignaler för självmord

Var uppmärksam på om personen:

 • Har självmordstankar
 • Har starka känslor av meningslöshet och hopplöshet
 • Känner sig fångad, har en känsla av att det inte finns någon utväg
 • Drar sig undan från familjen, kompisar och saker som ska hända
 • Får plötsliga och ovanliga vredesutbrott
 • Har stark ångest
 • Sinnesstämningen förändras dramatiskt
 • Pratar om självmord
 • Är upptagen av döden
 • Verkar plötsligt lyckligare och lugnare
 • Är ointresserad av saker den brukar bry sig om
 • Besöker eller ringer plötsligt till viktiga personer
 • Ger bort saker som är viktiga för denne
 • Förändrar eller ökar sitt drogmissbruk

Var alltid uppmärksam på om någon inte länge är sig lik eller får dig att känna dig orolig.

Personen kan visa sig lynnig, ledsen och tillbakadragen och/eller tala om hopplöshetskänslor.

Personen kan känna sig hjälplös och värdelös och uttrycker tankar om döden genom teckningar och berättelser, tar avsked av folk i sin omgivning och/eller ger bort ägodelar.

En del ägnar sig åt riskfyllt och självdestruktivt beteende.

Ibland kan en självmordsnära person tvärtom upplevas som ovanligt lugn. Var särskilt uppmärksam på detta då det kan tyda på att personen tagit ett tyst beslut att fullfölja sin plan och inte längre plågas av ambivalens.

Varför tänker någon på självmord?

En människa som tänker på självmord som en lösning på en outhärdlig situation eller för att lösa sina svårigheter och problem, känner sig ofta isolerad och ensam.

Personen kan uppleva att inget eller ingen kan hjälpa eller förstå lidandet och den psykiska smärtan.

När man inte kan se någon lösning eller annat sätt att handskas men denna förtvivlan och smärta kan självmord förefalla som den enda utvägen.

När allt känns hopplöst kan det kännas som det inte finns något val.

När finns en ökad risk för självmord?

När någon är med om en kritisk livshändelse, som förlust av en närstående, en relation, av arbete, status eller pengar.

Större besvikelser som misslyckanden, utebliven befordran, mobbning och kränkning.

Även sjukdomar som depression, psykoser, ätstörningar, missbruk, allvarlig kroppslig sjukdom eller kronisk smärta.