Specifika fobier

Många människor kan känna obehag av att se blod, spindlar eller höjder. När rädslan blir så stark att den hindrar en från att leva livet som man vill, kallas det specifik fobi. Det finns bra behandling som kan bota de flesta.

Vad är en specifik fobi?

En specifik fobi innebär en överdriven och ständig rädsla för en speciell sak eller situation. Vid kontakt med det som fobin består av kan den drabbade reagera med ångest och starkt obehag eller panik. Att finna något obehagligt betyder inte att man har en fobi. Gör någon däremot stora ansträngningar för att undvika rädslan, som dessutom hindrar en i livet, kan det vara det.

Inom psykiatrin delas de specifika fobierna in i olika grupper. Den första är djurfobi som kan göra den drabbade väldigt rädd för till exempel ormar, spindlar, råttor eller hundar. Det finns även fobier för naturföreteelser som höjder, åska eller vatten. En annan fobi handlar om specifika situationer och klaustrofobi (rädsla för trånga utrymmen) och kan göra personen skräckslagen för att vara i en hiss eller ett flygplan. Det finns även blodfobi och fobi för att kvävas eller kräkas. Blodfobi kan leda till svimning vid syn av blod.

Specifika fobier uppstår oftast i sex till tolv års ålder. Undantaget är fobier för specifika situationer som är vanligt mellan 13 och 22 års ålder. Att drabbas av en fobi kan bero på gener och grundar sig i vårt medfödda flykt- eller kampbeteende. För att överleva lär vi oss att vara rädda och reagera på vissa saker, en funktion som vid fobi har gått för långt.

Fobier drabbar kvinnor oftare än män. Tre av fyra drabbade har minst två fobier.

Hur kan specifika fobier påverka livet?

Rädslan vid en fobi kan hindra en mycket i vardagen. Undvikanden kan försvåra både det sociala umgänget och arbetslivet. Vid ormfobi kan det till exempel innebära att man inte bara är rädd för att möta en orm utan även för att se en på tv eller på foto. Den drabbade skannar därför hela tiden av omgivningen, vilket gör det svårt att vara ute i naturen och kan bli så handikappande att personen inte lämnar hemmet.

Olika fobier domineras av olika känslor. En djurfobi för till exempel ormar består ofta i äckel och undvikande av den orsaken medan det vid blodfobi handlar om rädslan för att svimma. Detta kan till exempel göra att personen undviker att gå till tandläkaren och läkaren vilket kan vara riskfyllt.

Går det att må bättre?

Alla specifika fobier behöver inte behandlas utan det beror på hur mycket den begränsar personen. Om du eller en anhörig under en längre tid upplever en så stark rädsla för något specifikt att det blir ett hinder i livet, bör ni söka hjälp. Obehandlade fobier håller ofta i sig.

Du kan kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. En annan möjlighet är att vända sig direkt till en terapeut inom kognitiv beteendebehandling.

Diagnos och behandling vid specifika fobier

Att ställa diagnos är relativt lätt då patienten ofta är medveten om sin rädsla och varför hen söker hjälp. Detta testas genom att personen utsätts för sin rädsla i stigande svårighetsgrad medan hen samtidigt får ange graden av obehag.

Med hjälp av behandling kan fobier väldigt ofta botas helt. Vanligast är kognitiv beteendeterapi (KBT) som går ut på att steg för steg exponera sig för det som fobin består i.

Faktagranskare: Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid Karolinska Institutet. Senast ändrad 2017-10-20

Relaterat innehåll

Egna ordPsykiska diagnoser och besvär

Trots motgångarna är jag tacksam över att leva

Jag är 27 år fyllda och har levt med psykisk ohälsa sedan jag var tolv...

Hitta mer innehåll om: