Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan drabba vem som helst och när som helst i livet. Att bli våldtagen, mobbad eller vara med om en allvarlig olycka kan bli det utlösande traumat som kan orsaka stor smärta. Men det finns hjälp att få.

Vad är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)?

Posttraumatiskt stressyndrom kan uppstå hos den som drabbas av en traumatisk händelse som upplevs som livshotande. Till exempel sexuella övergrepp, psykisk och fysisk misshandel, dödsfall, tortyr, krig, flykt, naturkatastrofer, rån eller olyckor.

Människor med posttraumatiskt stressyndrom försöker glömma händelsen men kan inte. Traumat återupplevs gång på gång, i vaket tillstånd i form av minnesbilder och på natten i mardrömmar. Detta kan ge starka obehagskänslor och leda till sömnlöshet, ångest, kroppsliga smärtor, koncentrationssvårigheter och isolering.

Hur påverkar PTSD livet?

Beroende på hur svår ens PTSD är påverkar den livet i olika grad. Någon kan fortsätta gå till jobbet och i princip leva på som vanligt medan svårare symtom kan göra en utslagen och skräckslagen för att lämna hemmet.

Minnesbilderna från traumat kan utlösas av sinnesintryck och händelser i vardagen. Vanligt är därför att den drabbade börjar undvika situationer och personer som kan väcka de smärtsamma minnena, även familj och vänner.

PTSD gör kroppen överdrivet vaksam. Det gör den drabbade mer lättskrämd och lättirriterad vilket kan utlösa starka vredesutbrott. I stunden kan det kännas som att det man varit med om förstört ens liv för alltid. Det behöver inte vara sant.

Borde jag söka hjälp?

Ett trauma behöver inte leda till PTSD men om du misstänker det kan du kontakta vårdcentralen eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Det är aldrig för sent att söka vård men ju tidigare behandling påbörjas desto bättre är prognosen för tillfrisknande. 30 procent av de som får behandling inom en månad är återställda efter ett år.

I vårdkontakten kan även anhöriga be om stöd. I behandlingen av PTSD är det viktigt att de närmaste är med och stöttar vilket kan vara krävande.

Diagnos och behandling vid PTSD

För att få diagnosen PTSD krävs en noggrann utredning med hjälp av den drabbades berättelse. Du kan få fylla i skattningsskalor för att läkaren ska kunna se om du uppfyller kraven för PTSD eller om dina besvär beror på något annat.

En behandling som visat sig ha god effekt vid PTSD är kognitiv beteendeterapi (KBT). Den går ut på att steg för steg våga närma sig traumat i en kontrollerad miljö. På så sätt minskar ångestreaktionerna och du kan lära dig att hantera minnena. En annan terapiform kallas EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) som i stället använder sig av en teknik med ögonrörelser. Även antidepressiv medicin kan hjälpa vid PTSD.

Faktagranskare: Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid Karolinska Institutet. Senast ändrad 2017-10-20

Relaterat innehåll

Amanda, leende, med axellångt lila hår och vit blus.
Egna ordPTSD - Posttraumatiskt stressyndrom

Blir man någonsin riktigt frisk?

Jag har kämpat med fysiskt och psykiskt våld i mitt eget hem. Mitt hem som...

Egna ordPsykiska diagnoser och besvär

Trots motgångarna är jag tacksam över att leva

Jag är 27 år fyllda och har levt med psykisk ohälsa sedan jag var tolv...

Mind möterVåld i nära relationer

Kinsi Eid berättar om misshandeln som ung

Kinsi Eid är diplomerad samtalsterapeut och kognitiv coach och jobbar som skolkurator i Stockholm. Hon...