ADHD

Många människor kan ha svårt att fokusera, koncentrera sig och känna sig rastlösa då och då. Om du har funktionsvariationen adhd är det något som är alltid finns där, och kan påverka vardagen mycket. Det kan leda till att du får svårt att klara till exempel skola och arbete.

Vad är adhd?

Adhd är en neuropsykiatrisk funktionsvariation som innebär att man har svårt att styra sin uppmärksamhet. Det kan yttra sig på olika sätt vid olika situationer. Bokstäverna adhd står Attention Deficit Hyperactivity Disorder, som betyder uppmärksamhets- och hyperaktivitetsstörning, men det är inte alla som har adhd som är hyperaktiva.

Om du ha adhd får du anstränga dig väldigt mycket för att koncentrera dig, vilket gör att du blir väldigt trött. Självkänslan och humöret kan också påverkas.

Olika former av adhd

Det finns olika former av adhd. Den vanligaste formen av adhd innebär att du framför allt har svårt att fokusera, svårt att reglera impulsiva handlingar och är överaktiv. En mindre vanlig form är att du har svårt att koncentrera dig och fokusera, men utan att vara impulsiv. Den formen kallas add eller ad(h)d. En tredje form är att enbart är överaktiv och impulsiv. Den formen är vanligast hos mindre barn och brukar antingen gå över eller så övergår det till en kombinerad form av adhd senare.

Hur kan det vara att ha adhd?

Du kan till exempel ha svårt att passa tider och ha koll på dina saker. Det är också svårt att sortera intryck eftersom allting hörs och märks lika mycket. Långa och krångliga instruktioner och att komma igång med saker är inte heller lika lätt för dig som för människor som inte har adhd. Det är samma sak med att avsluta något du börjat med. Du brukar ofta vara mer rastlös än andra. Många med adhd har lätt att dagdrömma och tänka på helt andra saker än på det de har framför sig på till exempel lektioner, föreläsningar och möten.

Adhd varierar från person till person

Adhd visar sig på olika sätt beroende på vem du är. Din personlighet, ditt temperament, dina egenskaper, värderingar och intressen påverkar också hur du är och fungerar. Vilket kön du identifierar dig med, ihop med vilka förväntningar som samhällsnormen ställer på dig utifrån det kan också påverka. Rastlösheten som många med adhd upplever visar sig på olika sätt. Vissa har svårt att sitta still, medan andra känner en inre rastlöshet.

Adhd kan leda till funktionsnedsättning

Ju högre krav som ställs på dig, desto större hinder kan du känna att din adhd blir. Att inte kunna styra eller kontrollera ditt funktionssätt kan göra att du blir missförstådd och frustrerad. Det kan leda till konflikter med människor i din omgivning. Eftersom skolor och arbetsplatser ofta inte ger dig schyssta förutsättningar för din funktionsvariation kan det leda till funktionsnedsättning. Det är viktigt att komma ihåg att ett dåligt bemötande ofta handlar om okunskap.

Vad beror adhd på?

Det är en medfödd känslighet i hjärnan och nervsystemet som påverkar hur du fungerar i vissa situationer. Det är ofta ärftligt, men yttre händelser kan också påverka i någon utsträckning. Till exempel vid för tidig födsel.

Var söker jag hjälp?

Om du tror att du har adhd ska du kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning. Där får du hjälp med att bedöma om det kan vara så att du har adhd, eller om det kan finnas andra orsaker. Du brukar först få träffa en läkare eller en psykolog för en första bedömning. Efter det får du genomgå en utredning som visar om du har adhd eller inte.

Vad kan jag få för hjälp?

Att få diagnosen adhd eller ad(h)d kan innebära en stor hjälp i och med att du får lära dig mer om hur du fungerar. Du kan även få hjälpmedel för att lättare klara av skolan, jobbet eller andra saker som du tycker är svåra i vardagen. Det finns också läkemedel som kan lindra symtomen vid adhd. Har du adhd behöver du ofta en välstrukturerad vardag och behöver få hjälp med det. Krav, förväntningar och miljö behöver anpassas för att undvika stress och överbelastning.

Länkar:

Riksförbundet Attention – för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga och yrkesverksamma: http://attention.se/

Organisationen Konsument.se vill göra det lättare för dig och alla andra att snabbt få tillgång till information om vilka rättigheter du har i samhället oavsett livssituation. http://konsument.se

Faktagranskare: Marie Åsberg, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet. Senast ändrad 2017-05-29

Relaterat innehåll

Egna ordADHD och ADD

Jag var den annorlunda pojken som vägrade anpassa sig

Jag var en livlig pojke, åtminstone minns jag mig så från barndomen. Tankarna var fyllda...

På liv och död - med Ullakarin Nyberg

Avsnitt 15: Veronika – Ska jag leva med tankar om döden resten av mitt liv?

- När jag var åtta år satt jag i baksätet på vår bil och planerade...

På liv och död - med Ullakarin Nyberg

5. IDA: ADHD-diagnosen hjälpte mig att förstå

Ida tänkte länge att det var henne det var fel på. Hon kämpade med självmordstankar...