Trans och sexuell läggning

Transpersoner mår – precis som människor i allmänhet – olika. En del mår bra, andra dåligt och det kan variera genom livet. Däremot är det vanligare att som transperson uppleva ohälsa. Det kan bero på olika saker, exempelvis brist på respekt från omgivningen eller att du upplever könsdysfori. Det kan också vara omvälvande för dig att fundera över din könsidentitet. 

Vad betyder könsidentitet och trans?

Könsidentitet berättar vilket kön du identifierar dig med. Det kan du visa med olika könsuttryck, till exempel genom kläder, kroppsspråk, frisyr eller smink. Det är bara du som kan veta och bestämma vilken din könsidentitet är.

Transperson är ett paraplybegrepp som samlar två olika sätt att vara trans på:

  • Du har en annan könsidentitet än det kön som registrerades vid födseln.
  • Du har ibland ett annat könsuttryck och det är en viktig del av din identitet som transperson.

Kanske tilldelades du könet flicka när du föddes, men känner dig som en pojke/man, eller så tilldelades du könet pojke, men känner dig som en flicka/kvinna. Eller så är du ickebinär och känner dig varken som flicka/kvinna eller pojke/man, utan som både och, inget kön alls eller något annat mitt emellan. Ett annat sätt att vara trans på är att du mår bra av att klä dig på ett sätt som traditionellt inte anses tillhöra ditt kön. Det är en viktig del av din identitet, men du känner dig som könet du tilldelades vid födseln. Ofta kallas det för att vara crossdresser eller transvestit.

Trans säger inget om vilken sexuell läggning du har. Vem du vill ha sex med eller blir kär i är inte beroende av vilket kön du själv definierar dig som. En transperson kan som vem som helst vara homosexuell, heterosexuell, bisexuell, eller något annat som beskriver den sexuella identiteten.

Vad är könsdysfori?

Det är vanligt att som transperson känna könsdysfori. Då mår du dåligt över att din könsidentitet inte stämmer överens med det kön som andra ser dig som. Könsdysforin kan vara kroppslig, du känner inte igen dig i den du ser i spegeln och kan ha svårt för delar av din kropp. Du kan också tycka att det är jobbigt att höra din röst. Könsdysforin kan även vara social, när andra inte ser dig som du är och inte använder det pronomen som du vill bli tilltalad med. Det kan också vara jobbigt att ditt namn inte stämmer överens med din könsidentitet. När du upplever könseufori blir du i stället bekräftad i din könsidentitet och mår bra i den.

Hur kan könsdysfori påverka dig i vardagen?

Hur könsdysfori känns är olika från person till person. Du kanske känner av den hela tiden eller så känner du av den ibland. Könsdysfori kan påverka dig i din vardag och leda till att du undviker vissa situationer. Du kan till exempel tycka att det är svårt att visa dig naken bland andra. Då kanske du undviker att vara med på idrotten i skolan eller att duscha tillsammans med andra.

Att känna sig annorlunda kan vara tufft och du kan uppleva känslor som skam, utanförskap och otrygghet. Som transperson är det också vanligare än för befolkningen i stort att ha mött våld eller kränkningar, något som kan påverka hur du mår.

Ett stöttande socialt nätverk kan betyda mycket, speciellt när du befinner dig i en process av att fundera ut din könsidentitet eller komma ut för din omgivning. I vilken ålder det sker är individuellt. En del vet redan som unga att de är trans, andra först när de är äldre.

Vad kan vara hjälpsamt och vad finns det för hjälp att få?

Det kan vara hjälpsamt och kännas bra för dig att träffa andra transpersoner som har liknande erfarenheter som du. Att hitta sammanhang där du kan vara dig själv och en del av en gemenskap. Det finns olika föreningar som du kan vända dig till.

Det kan också kännas bra för dig prova olika sätt att uttrycka dig, till exempel genom att du testar olika sätt att klä dig, olika frisyrer och smink.

Alla har rätt att vara sig själva och må bra. Kontakta din vårdcentral eller allmänpsykiatrin om du mår dåligt, känner dig nedstämd eller är deprimerad. Där kan du också få vidare vägledning om du behöver könsbekräftande vård.

Vad är en könsdysforiutredning?

Om du har behov av könsbekräftande vård eller ändra juridiskt kön behöver du först genomgå en könsdysforiutredning. Det är inte din könsidentitet som utreds och det är inte en diagnos att vara transperson. Däremot är könsdysfori något som kan utredas och lindras med vård.

Utredningen görs på så kallade könsdysforimottagningar där personal med kunskap om könsdysfori arbetar. Utredningen syftar till att ta reda på hur din könsdysfori tar sig uttryck och om könsbekräftande vård kan antas lindra din könsdysfori. Hur lång tid en utredning tar varierar eftersom den är individuellt anpassad.

För att komma till könsdysforimottagning behövs en remiss. Olika mottagningar har olika regler. Vissa tar emot egenremiss medan andra vill att bup eller vuxenpsykiatrin skriver remissen.  Om du inte är säker på din könsidentitet kan du börja med att prata med en kurator på en ungdomsmottagning eller kontakta en samtalsmottagning för hbtq-personer.

 

Faktagranskare: Edward Summanen, socionom och sakkunnig i transfrågor.

Senast ändrad 2024-02-16.

 

Mer på trans och könsidentitet hittar du här

Transammans

RFSU

Transformering.se, RFSL ungdoms sida med fokus på trans

Relaterat innehåll

På liv och död - med Ullakarin Nyberg

10. KIM: Jag kände mig utklädd. Tillslut ville jag inte leva längre.

I hela sitt liv har Kim känt sig utklädd. Som om hen inte hör hemma...

Tidningen MindTrans

Transperspektivet måste få utrymme

Att vara HBTQ-person, speciellt transperson, är inte accepterat i samhället. Det är förenat med utanförskap,...

Egna ordTrans

En del av mig som legat undangömd fick äntligen sitta i förarsätet

Varje dag jag får chansen att rita och sätta liv i berättelser är en välsignelse....

Hitta mer innehåll om: