Generaliserad ångest

Om du har så mycket ångest att du nästan hela tiden är rädd att det ska hända något hemskt kan du ha fått generaliserat ångestsyndrom. Det förkortas GAD efter engelskans generalized anxiety disorder.

Hur kan det vara att ha generaliserad ångest?

Har du generaliserad ångest är det som att du har din radar för katastrof ständigt påslagen. Det kan kännas som att du aldrig får någon paus från oron och du känner dig nästan aldrig riktigt trygg. Så snart du får en oroande tanke kan du känna att du behöver klarhet på en gång. Du kan känna att du måste undvika allt känslomässigt obehag och du kan ha svårt att vara i nuet.

Det är vanligt att du har andra psykiska eller kroppsliga besvär samtidigt. Du kan till exempel ha tvångstankar, ätstörningar, eller depression eller ständigt ha ont i magen, ryggen eller axlarna. Du kan känna dig yr och desorienterad och ha lätt för att börja gråta.

GAD är en av flera ångestsyndrom, och det är vanligt att ha flera av dessa samtidigt. Exempel på andra ångestsyndrom är social ångest, paniksyndrom eller fobier.

Hur påverkas livet?

Du kan ha svårt att sova och är känslig för stress, separationer och situationer där du riskerar att förlora kontrollen.

Du kan ofta oroa dig för allt ifrån katastrofer i din närhet, till läget i världen. Nästan allt kan kännas hotfullt och du kan känna ett enormt behov av trygghet. Det ständiga påslaget av stress och ångest kan göra att du drabbas av utmattningssyndrom eller depression. Ju större plats ångesten tar, desto mindre utrymme får du till slut att leva det liv som du kanske egentligen skulle vilja.

När ska jag söka hjälp?

Om din ångest är så stor att den hindrar dig i vardagen och begränsar ditt liv ska du söka hjälp. Det gäller också om du självmedicinerar med alkohol eller lugnande medel för att klara vardagliga situationer.

Om du har det så här ska du inte tveka utan söka hjälp. Det finns mycket du kan göra för att må bättre, och första steget är att söka vård. Om du inte vet var du ska söka vård kan du hitta mottagningar via 1177.se.

Vad kan jag få för hjälp?

Det går att må bättre med hjälp av behandling. Det finns många olika behandlingar som till exempel samtalsbehandling och medicinsk behandling. Behandlingen går ut på att du lär dig att hantera ångesten på ett sätt som gör att den inte påverkar och begränsar dig i livet. Om du tidigare sökt vård, men inte tyckte att det fungerade, ska du inte ge upp utan söka hjälp igen. Forskning har visat att det inte är terapiformen som avgör om en behandling fungerar, utan det är vilket förtroende man bygger upp till sin behandlare.

Du är inte ensam

Det finns många som levt med ångest under många år, men som hittat sätt att må bättre. Att ta reda på om du har en diagnos eller kanske flera innebär inte att livet tar slut, tvärtom. Det kan ge dig en förståelse för dig själv och göra att du tar dig själv på allvar, och hjälper dig att förstå vad du behöver. Det kan göra att du blir starkare och får bättre självkänsla.

När du får insikt i sina svårigheter kan det ge dig en chans att må bättre. Det kan till exempel leda till att du lär dig att hitta andra förhållningssätt som gör att du kan sätta gränser för din oro, och börja känna tillit i relationer eller till ett större sammanhang. Ju mer du klarar av att släppa kontrollen, desto bättre kan det kännas som att du mår.

Faktagranskare: Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid Karolinska Institutet. Senast ändrad 2017-05-29

Relaterat innehåll

Mind möterGAD - Generaliserad ångest

Sofia Sköld berättar om ångest för små barn

”Mamma, du är typ rädd för allting”. Orden kom från Sofia Skölds då sexåriga dotter...

FaktaOro och ångest

Ångest

Ångest är en naturlig reaktion på hotfulla situationer och är ett slags överlevnadsfunktion. Ångest kan...

Egna ordADHD och ADD

Jag trodde aldrig att jag skulle kunna ha ett jobb

Som studerande prestationsprinsessa var mitt liv fyllt av ångest. När jag till slut fick mina...