Sexuella övergrepp

Om någon blir utsatt för en sexuell handling fast hen inte vill är det ett övergrepp. Som offer efter sexuella övergrepp är det vanligt att känna skuld och skam, men det är viktigt att våga berätta för att kunna gå vidare.

Vad är ett sexuellt övergrepp?

Ett sexuellt övergrepp innebär att någon eller några tar sig friheten och utsätter någon för en kränkande sexuell handling. Det kan ske både psykiskt och fysiskt och det är bara den utsatta som kan bestämma vad som är okej eller inte.

Fysiska övergrepp kan ske i form av våldtäkt eller tvång till att tillfredsställa förövaren sexuellt. Det kan också vara smekningar som du inte gett ditt samtycke till. Ett psykiskt övergrepp kan vara sexistiska kommentarer, att tvingas se på porr eller när någon utför en sexuell handling.

En sexuell handling med ett barn under 15 år är alltid olaglig. Ett övergrepp kan ske en eller upprepade gånger och förövaren utnyttjar ofta sin maktposition. Vanligt är att barn och tonåringar utsätts av en förälder, släkting, lärare eller granne som utnyttjar barnets brist på kunskap. Annat maktövertag oavsett ålder kan vara att offret är fysiskt svagare, full, sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vissa förövare skapar medvetet en positiv känslorelation med barnet som sedan utnyttjas.

Det går inte att se på någon att hen är kapabel till att begå sexuella övergrepp. Det vanligaste är att ens egen partner går över gränsen, då även hot och våld är vanligt.

Hur kan sexuella övergrepp påverka livet?

Sexuella övergrepp skadar framför allt den utsatta psykiskt. Händelsen kan rota sig djupt i självkänslan och bidra till att personen får mindre självrespekt och svårt att lita på andra.

Många känner skuld över att man inte sa nej tillräckligt tydligt och därför skyller på själv för övergreppet. Att det känns så betyder inte att det är så. Oavsett vilka känslor eller tankar som dyker upp efteråt är det alltid förövarens fel.

Många känner skam och äckel över att övergreppet kunde ske och har därför svårt att berätta om det. Det leder till känslor av ensamhet och tvivel på sin egen upplevelse. Man kan drabbas av oro, ångest, nedstämdhet, stress, sömnproblem, ilska och självmordstankar. För vissa kan symptomen komma snabbt medan det för andra kan dröja lång tid.

Går det att må bättre?

Även om sexuella övergrepp kan ge stor smärta och sätta djupa spår i själen finns det sätt att komma vidare. Det går att ta kontroll över livet igen. Att berätta för någon om det som hänt, och bli trodd, kan göra att man känner sig mindre ensam. Välj en person du litar på eller sök kontakt med någon utomstående som en kurator eller psykolog.

Om någon befinner sig i en situation av sexuella övergrepp just nu, kan det vara ännu svårare att våga berätta. Känner personen sig hotad går det att söka kontakt anonymt.

Var finns hjälp?

Vid misstanke om att du eller någon i din omgivning blivit utsatt för ett övergrepp kan du kontakta en vårdcentral eller en akutmottagning. Det finns även kvinno- och tjejjourer runt om i Sverige. Handlar det om barn finns socialtjänsten till hands.

Faktagranskare: Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid Karolinska Institutet. Senast ändrad 2017-10-20

Relaterat innehåll

KrönikorSexuella övergrepp

“Det jag önskade mig till jul var att räddas från övergreppen”

Maria, vad önskar du dig? I skolan är julpyssel och julspel klart, alla russin och...

KrönikorSexuella övergrepp

Vilken upprättelse, stöd och hjälp får en tjej som utsatts för sexuella övergrepp?

För varje år ökar antalet tjejer och unga kvinnor som hör av sig till Stockholms...

Egna ordBipolär sjukdom/bipolaritet

Vi bipolära är gemene man

Jag heter Åsa Vikman och är bipolär. Men det är långt ifrån allt jag är.

Hitta mer innehåll om: