Bipolär sjukdom

Alla människors humör växlar i olika perioder i livet. Har du bipolär sjukdom växlar ditt stämningsläge mellan depression och så kallad mani eller hypomani. Däremellan har du friska perioder, ofta i flera år.

Vad är bipolär sjukdom?

Bipolär sjukdom är när du har perioder då du växlar mellan upprymdhet och nedstämdhet, däremellan har du friska perioder. Stämningslägena kallas hypomana, maniska och depressiva faser. Det finns olika kombinationer av stämningslägena, som delas upp i olika typer av bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom kan utlösas av yttre händelser, stress och allmänna påfrestningar och börjar synas i tonåren. Sjukdomen är livslång. Risken att någon gång i livet insjukna i bipolär sjukdom är en till två procent och är lika vanlig i hela världen.

Vad är mani och hypomani?

Mani och hypomani kan leda till att du förlorar omdömet, något som påverkar relationer, arbete och ekonomi. Du kan till exempel starta flera projekt, är euforisk, överdrivet social och gör saker som kan få mer eller mindre allvarliga konsekvenser. Ofta är du mycket aktiv och behöver väldigt lite sömn. Ditt självförtroende är avsevärt större än i vanliga fall och du kan bli irriterad om någon ifrågasätter dina briljanta idéer, förälskelser, uteliv och alla projekt du dragit igång.

Vid mani är du mer intensiv. Om du är manisk har du lätt för att förlora verklighetsuppfattningen och kan få psykoser. Vid hypomani förlorar du inte verklighetsuppfattningen och är mindre intensiv. Efter perioder av mani och hypomani drabbas du av depression. Depressionen kan bli så djup att du har självmordstankar och självmordsplaner. Ibland är de så svåra att du försöker ta ditt liv.

Vad beror bipolär sjukdom på?

Bipolär sjukdom är genetisk och påverkar hjärnans sätt att fungera. Anlaget och hjärnaktiviteten är kopplad till kreativitet

Olika typer av bipolär sjukdom

Det finns flera typer av bipolär sjukdom, men de delas generellt in i typ 1 och typ 2. Typ 1 är när du växlar mellan mani och depression. Typ 2 betyder att du växlar mellan hypomani och depression.

Var söker jag hjälp?

Om du misstänker att du eller någon annan har bipolär sjukdom, ska du söka upp en psykiatrisk mottagning. Där görs en preliminär bedömning, därefter får du göra en utredning som visar om du har bipolär sjukdom eller inte.

Vilken hjälp finns att få och vad kan jag göra själv?

Det är nödvändigt med behandling, eftersom sjukdomen kan påverka hela ditt liv och risken för självmord är stor. Du behöver läkemedelsbehandling, både för att häva skov och förebygga risken för en ny episod. Både du och din omgivning behöver ha kunskap om sjukdomen och lära er tidiga tecken för att minska risken för återfall. Psykoterapi och en bra dialog med din behandlare är viktig. Ytterligare ett sätt att förebygga nya episoder är att ha en handlingsplan, om du eller din omgivning märker av de tidiga tecknen. Det kan också vara nödvändigt med sjukskrivning under en period, även vård på sjukhus.

Relaterat innehåll

Egna ordBipolär sjukdom/bipolaritet

Det handlar om att äga min bipolaritet

Jag har bipolär sjukdom typ 2 och blev diagnostiserad för ungefär åtta år sedan. Det...

På liv och död - med Ullakarin Nyberg

Avsnitt 13: Linnea – När jag fick diagnosen bipolär sjukdom kraschade jag

Det började under gymnasiet. Linnea fick djupa depressioner men förstod då inte alls vad det...

På liv och död - med Ullakarin Nyberg

7. PIERRE: Traumat utlöste min första depression

När Pierre var 17 år såg han sitt och sin familjs hus brinna ner. Han...