Bipolär sjukdom

Alla människors humör växlar i olika perioder i livet. Har du bipolär sjukdom kan du uppleva perioder då ditt stämningsläge är kraftigt förändrat. Du har då en period av depression, mani eller hypomani. Däremellan har du friska perioder, ofta i flera år.

Bipolär sjukdom går i skov

Perioderna kallas skov eller sjukdomsepisoder. Under en manisk eller hypomanisk period är du avsevärt mer aktiv än du brukar vara och kan känna en mycket stark upprymdhet. Omvänt kan du ha perioder av depression då du är varaktigt nedstämd och kan känna att din aktivitetsnivå är kraftigt nedsatt.

Hur skoven växlar kan variera från person till person beroende på vilken typ av bipolär sjukdom du har.

Sjukdomsskoven kan åtminstone i början av sjukdomen utlösas av yttre händelser, stress och allmänna påfrestningar.

Vanligen får man de första symtomen i tonåren eller ung vuxen ålder. Sjukdomen är livslång i meningen att du har kvar risken att drabbas av sjukdomsskov, men med behandling kan du hålla dig fri från skov under långa perioder. Risken att någon gång i livet insjukna i bipolär sjukdom är en till två procent och är ungefär lika vanlig i hela världen.

Vad är mani och hypomani?

Mani och hypomani kan leda till att du förlorar omdömet, något som påverkar relationer, arbete och ekonomi. Du kan till exempel starta flera projekt, bli euforisk, överdrivet social och göra saker som kan få mer eller mindre allvarliga konsekvenser. Ofta är du mycket aktiv och behöver väldigt lite sömn. Ditt självförtroende är avsevärt större än i vanliga fall och du kan bli irriterad om någon ifrågasätter dina briljanta idéer, förälskelser, uteliv och alla projekt du dragit i gång.

Hypo kommer från grekiska och betyder under, inte fullt ut. Symtomen vid hypomani och mani är likartade, men en mani är svårare. Om du är manisk har du lätt för att förlora verklighetsuppfattningen och kan få psykoser. Vid hypomani förlorar du inte verklighetsuppfattningen och symtomen är mindre svåra. Efter perioder av mani och hypomani är det vanligt att drabbas av depression. Depressionen kan bli så djup att du har självmordstankar och självmordsplaner. Ibland är de så svåra att du försöker ta ditt liv.

Vad beror bipolär sjukdom på?

Den största riskfaktorn för bipolär sjukdom är genetisk. Ofta finns därför andra i familjen eller släkten som är drabbade.

Olika typer av bipolär sjukdom

Det finns undergrupper av bipolär sjukdom, vanligast är att sjukdomen delas generellt i typ 1 och typ 2. Vid typ 1 har du erfarit minst en mani och oftast även depressioner. Vid typ 2 har du erfarit perioder av hypomani och depression, men inte en svårare mani.

Vilken hjälp finns att få?

Om du misstänker att du har bipolär sjukdom ska du söka upp en psykiatrisk mottagning. Där görs en preliminär bedömning. Därefter får du göra en utredning som visar om du har bipolär sjukdom eller inte.

Det finns effektiv förebyggande behandling som är viktig att ta emot eftersom sjukdomen kan påverka hela ditt liv och risken för självmord är stor. Du behöver läkemedelsbehandling, både för att häva skov och förebygga risken för nya sjukdomsskov. Både du och din omgivning behöver ha kunskap om sjukdomen och lära er tidiga tecken för att minska risken för återfall. Vanligen erbjuds därför utbildning för dig och dina anhöriga.

En bra dialog med din behandlare är viktig. En del personer behöver psykoterapi. Ytterligare ett sätt att förebygga nya episoder är att ha en handlingsplan om du eller din omgivning märker av tidiga tecken på annalkande sjukdomsskov. Det kan också vara nödvändigt med sjukskrivning under en period, och vid behov även vård på sjukhus.

Faktagranskare: Mikael Landén, professor i psykiatri och universitetssjukhusöverläkare.

Senast ändrad 2024-05-27

Relaterat innehåll

Olle på mur
Egna ordBipolär sjukdom/bipolaritet

Det handlar om att äga min bipolaritet

Jag har bipolär sjukdom typ 2 och blev diagnostiserad för ungefär åtta år sedan. Det...

På liv och död - med Ullakarin Nyberg

Avsnitt 13: Linnea – När jag fick diagnosen bipolär sjukdom kraschade jag

Det började under gymnasiet. Linnea fick djupa depressioner men förstod då inte alls vad det...

På liv och död - med Ullakarin Nyberg

7. PIERRE: Traumat utlöste min första depression

När Pierre var 17 år såg han sitt och sin familjs hus brinna ner. Han...