Arbetar inom vård

Tidningen MindBeroende och missbruk

Nät- och gruppbaserat stöd ger goda resultat

Anhöriga till personer med beroendeproblematik är en grupp som hamnat i skymundan, mycket på grund...

Tidningen MindRelationer

Som anhörig behöver man se till att inte fara illa själv

Mats Ewertzon har engagerat sig djup i anhörigfrågan och efter sin avhandling arbetat med olika...

Tidningen MindÄtstörningar

Självhjälpsbok för dig med ätstörningar

Erika Nyman Carlsson och Evelina Linder har tillsammans skrivit boken När det hälsosamma blir ohälsosamt....

KrönikorSjälvmord

Vi måste våga tala om självmord

Jag var sjutton år när min kompis plötsligt och utan förvarning tog sitt liv. Han...

Tidningen MindUngas psykiska hälsa

Vad innebär mycket skärmtid för ungas psykiska mående?

Sissela Nutley är en av huvudförfattarna bakom Minds kunskapsöversikt ”Mår unga sämre i en digital...

Självmordstankar

Varningstecken vid självmordsrisk

Så upptäcker du om någon är självmordsnära.

Självmordstankar

Så stöttar du någon med självmordstankar

Tio steg – så kan du ge stöd till någon med självmordstankar.

Självmord

Fakta om självmord

Självmord

Om självmord

Fakta om självmord och hur du kan hjälpa någon med självmordstankar.

Äldres psykiska hälsa

Rapport om Äldrelinjen (2013)

Läs rapporten "Tack, det känns bättre nu när jag har fått prata med någon" om...

Suicidprevention

Självmordshets och självmordsprevention på nätet

Läs rapporten "Du är ett troll tror jag – om självmordshets och självmordsprevention på nätet"...

Psykisk hälsa och ohälsa

Mind-index 2013–2015

Mellan 2013 och 2015 presenterade vi "Mind index" - rapporter om psykisk hälsa i Sverige...