Arbetar inom vård

KrönikorPsykisk hälsa och ohälsa

Fler bör få tillgång till psykologhjälp då den psykiska ohälsan ökar

Coronapandemin har fått märkbara effekter på den psykiska ohälsan i samhället – och i förlängningen...

Äldres psykiska hälsa

På tal om ålder – en rapport om psykisk hälsa hos äldre vuxna (2021)

Minds rapport "På tal om ålder" (2021) kartlägger äldre vuxnas psykiska hälsa.

Tidningen MindEnsamhet

Nu lever vi i en ny värld med gamla gener

Ensamhet är ett nytt folkhälsoproblem och efter snart ett år med coronarestriktioner pratar många om...

Tidningen MindÄldres psykiska hälsa

Äldres behov av anonyma relationer under Covid-19-krisen

Covid-19-krisen synliggör äldres behov av anonyma andra – de personer i våra vardagsliv som kravlöst...

Tidningen MindArbetsliv

>>Man behöver ha balans mellan krav, kontroll och feedback<<

Elisabeth Björk Brämberg har tittat närmare på hur arbetsmiljö påverkar psykisk hälsa och vilka rehabiliterande...

Nyheter från MindSuicidprevention

Mind och psykisk hälsa på UR Play

Mind har i samarbete med UR tagit fram en samtalsserie om psykisk hälsa. Serien består...

Tidningen MindDepression och nedstämdhet

Varifrån kommer alla deprimerade kvinnor?

Fler kvinnor än män får diagnosen depression. Psykiatern och författaren Åsa Nilsonne granskar en rad...

Tidningen MindTerapi och medicin

30 år med SSRI – debatten fortsätter

Antidepressiva preparat har blivit några av världens vanligaste receptbelagda mediciner. De är också väldigt omskrivna...

Tidningen MindDepression och nedstämdhet

Individuell bedömning är av största vikt

Depression har blivit något av en global folksjukdom och fört med sig att många använder...

Tidningen MindSorg och dödsfall

Den stigmatiserade sorgen: Stöd till unga efter en förälders självmord

Varför tog min förälder sitt liv? Älskade hon mig inte? Barn och unga som förlorat...

Tidningen MindBeroende och missbruk

Nät- och gruppbaserat stöd ger goda resultat

Anhöriga till personer med beroendeproblematik är en grupp som hamnat i skymundan, mycket på grund...

Tidningen MindRelationer

Som anhörig behöver man se till att inte fara illa själv

Mats Ewertzon har engagerat sig djup i anhörigfrågan och efter sin avhandling arbetat med olika...