Krönika

Fler bör få tillgång till psykologhjälp då den psykiska ohälsan ökar

Coronapandemin har fått märkbara effekter på den psykiska ohälsan i samhället – och i förlängningen även på behovet av psykologer. Fler skolpsykologer efterfrågas ute i skolorna och antalet psykologer som behövs inom företagshälsovården ökar.

Efterfrågan på psykologer har ökat och den ökade efterfrågan återfinns i flera delar av samhället. Vi ser den bland annat ute i skolorna, där efterfrågan på skolpsykologer ökar. Behovet av legitimerade psykologer i skolan är redan stort då det är vanligt att man snabbt vill ha möjlighet att göra utredningar när problematik uppstår. Men behovet har ökat ytterligare till följd av pandemin.

Coronapandemin har haft en stor effekt på samhället, något som i förlängningen skapar en större nivå av osäkerhet för många barn och unga. Folk är mer isolerade i hemmet och i många familjer har föräldrar förlorat sina arbeten. Framförallt för familjer som redan är i en riskgrupp för utanförskap skapar de försämrade förutsättningarna mycket oro. Det här är en trolig anledning till att behovet av skolpsykologer ökat ytterligare på senare tid, i och med att konsekvenserna av coronapandemin blivit allt mer tydliga. I det läget är det av yttersta vikt att elever i skolan får det stöd de behöver och har rätt till.

Men det är inte bara inom skolan som behovet av psykologer har ökat. Vi ser även en ökning av behovet av legitimerade psykologer inom såväl företagshälsovården, som socialt verksamma privata företag. Där har det ökade behovet till följd av coronapandemin varit tydlig.

Det senaste året har många arbetet hemifrån och där igenom blivit mer isolerade, något som troligtvis har bidragit till en ökad psykisk ohälsa. Dessutom kan gränserna mellan arbete och privatliv lätt suddas ut om man inte noggrann med att sätta gränser för när man arbetar och när man är ledig. Om man inte är tillräckligt tydlig med detta och arbetar långa dagar hemma under en längre tid, ökar också risken för utmattning och andra arbetsmiljörelaterade svårigheter.

Företagshälsovården kan ha en viktig roll för personer som behöver komma i kontakt med en psykolog. Samtidigt är det långt ifrån alla som har tillgång till det. Nära 1,8 miljoner anställda står helt utan företagshälsovård. Från arbetsgivarens sida är det viktigt att vara uppmärksam på förändringar hos personalens mående. Har man rätt hjälp via sin arbetsgivare kan eventuella problem upptäckas i god tid. För företagen borde detta vara en prioriterad fråga, inte bara för personalens skull. Vi får inte glömma att den långsiktiga kostnaden för sjukskrivning är mycket högre än kostnaden för en korrekt och bra företagshälsovård i ett tidigt skede. Företagshälsovården gynnar alltså alla, både arbetsgivaren och den anställde.

När vi nu handskas med den nya vardagen, där pandemins konsekvenser på den psykiska hälsan är tydliga inom både vuxenvärlden och bland barn och unga, så är det viktigare än någonsin att alla har rätt till stöd och hjälp. Ett viktigt steg för att uppnå detta är att lägga mer resurser på att ta hjälp av legitimerade psykologer, i såväl skolan som inom företagshälsovården.

En text av: Armin Fejzic, Dedicare

Relaterat innehåll

Varje samtal räknas

Avsnitt 18: Hela min uppväxt bar jag känslan av att inte passa in | med Adam Risberg / Admira Thunderpussy

Vägen till segern i Drag Race Sverige var inte utan smärta och snårighet för Adam...

Bild på textens författare Agnes.
Mind möterPsykisk hälsa och ohälsa

Agnes Mellstrand förklarar psykiatri för icke-psykiatriker

När är ångest en ”normal” stressreaktion och när är det ett symtom på ett psykiatriskt...

Mind möterPsykisk hälsa och ohälsa

Liv Svirsky skriver om känslor för barn

Liv Svirsky är psykolog, psykoterapeut och författare. Hon driver också podcasten Barnpsykologerna. Nu har hon...

Hitta mer innehåll om: