Psykiska diagnoser och besvär

FaktaStress och utmattning

Utmattningssyndrom

Stressrelaterad ohälsa är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. När stressen går för långt...

FaktaSchizoaffektivt syndrom

Schizoaffektivt syndrom

Om du har schizoaffektivt syndrom drabbas du både av psykoser och av perioder då ditt...

FaktaSchizofreni

Schizofreni

Schizofreni är en psykossjukdom där gränsen mellan fantasi och verklighet suddas ut. Den drabbade saknar...

FaktaPTSD - Posttraumatiskt stressyndrom

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan drabba vem som helst och när som helst i livet. Att...

ansikte förvrängt i vattenspegling
FaktaDID och dissociation

Trauma, dissociation och DID

Dissociation kan uppstå när vi överväldigas av intryck som är för svåra att hantera. Orsaken...

FaktaPsykisk hälsa och ohälsa

Vad är psykisk ohälsa?

Begreppet psykisk ohälsa används som en samlande beteckning för mindre allvarliga psykiska besvär, som till...

FaktaPsykiska diagnoser och besvär

Psykiska diagnoser

Här finns ett antal vanliga psykiska diagnoser som tas upp i DSM-5, (Diagnostic and statistical...

FaktaSocial ångest/fobi

Social ångest

Om du har social ångest undviker du sociala sammanhang av rädsla för att utsätta dig...

FaktaOro och ångest

Ångest

Ångest är en naturlig reaktion på hotfulla situationer och är ett slags överlevnadsfunktion. Ångest kan...

kylskåp med lås
FaktaÄtstörningar

Ätstörningar

Om du tänker väldigt mycket på mat och vikt, och din självkänsla är starkt sammankopplad...

FaktaEIPS - Emotionellt instabilt personlighetssyndrom/borderline

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS)

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom, EIPS, eller Borderline som det även kallas, beskriver de problem som du...

FaktaDepression och nedstämdhet

Depression

Att känna sig nere eller ovanligt trött ibland är inget konstigt, det är en del...