Anders vill hjälpa människor att leva mer hållbart

I en stor studie vid Göteborgs och Lunds universitet har forskare upptäckt en metod som kan hjälpa människor att leva mer hälsosamt och hållbart. Inte minst viktigt nu i kölvattnet av pandemin.

Anders Rosengren är en av forskarna bakom projektet. Anders, kan du berätta lite mer om bakgrunden till denna satsning? 

– I mitt jobb som läkare kände jag en stor frustration över att människan mer och mer ses som en maskin som ska ”fixas till”, antingen med läkemedel eller med fyrkantiga livsstilsråd. Och jag fick idén att tänk om det är så att vi i det här bruset av hälsoråd inte ger människor en chans att ta ett steg tillbaka och reflektera över vad vi egentligen vill åstadkomma med alla råd, vad som är väsentligt. I min nya bok Hela livet förmedlar jag en syn på hälsa som utöver det vetenskapligt mätbara också handlar om hur vi hanterar vardagen med stress och tomhet, sjukdomar och sorger som drabbar oss. På det sättet blir hälsa något som angår oss alla, något som inte bara handlar om att få perfekta mätvärden utan om att hantera vardagen.

Hur fungerar metoden rent konkret? 

– För att testa om vi kunde hitta ett sätt för människor att verkligen få till hållbara vanor samlade vi forskare och läkare vid svenska universitet och utvecklade ett digitalt hälsoverktyg, Livsstilsverktyget.se, som 50 000 människor idag använder på egen hand. Livsstilverktyget är en gratis webbsida där man loggar in och får del av en mängd vetenskapliga tips och metoder men framför allt stimuleras människor att reflektera över sitt liv och sina vanor för att bli mer medvetna om vad de gör i vardagen, varför de gör det och vad de vill förändra.

På vilket sätt kan en metod som handlar om medvetenhet påverka fysiskt mående som blodsocker, blodtryck och vikt?  

– Det är två saker som händer. När människor börjar ställa de viktiga livsfrågorna om vad som är väsentligt, vad livet handlar om, så får de en ram att sortera in kunskapen i, se vilka hälsoråd som kan fungera i deras liv. Det andra är att människor också blir mer öppna för det större sammanhanget som vi lever i och får ett vidgat perspektiv, vilket gör det lättare att hantera vardagens upp- och nergångar. Det påverkar i sin tur stresshormoner, blodtrycket och ämnesomsättningen.

Vilka tänker du skulle kunna ha mest nytta av att använda verktyget? 

– Livsstilsverktyget är för dem som vill förebygga och hantera kroniska sjukdomar, få hjälp att hantera stress och ensamhet och uppleva mer helhet och mindre splittring.

Du har också i dagarna släppt en ny bok, Hela livet. På vilket sätt kan den vara till hjälp för människor som söker psykiskt välbefinnande? 

– Boken Hela livet bygger på den metod som i vetenskapliga studier visats fungera så väl för att få in kunskapen om hälsa i sin vardag över lång tid. Läsaren får konkreta tips om allt från mat och träning till hur vi hanterar ensamhet, stress och konflikter. Boken är personligt och berättande skriven, där jag delar med mig av personliga erfarenheter och exempel från patienter jag mött, som visar hur inte bara mat och motion också musik, konst, litteratur och existentiella frågor är centrala för att nå hälsa och må bra.

Boken är både för dem som känner att de på ett större sätt vill förändra sin tillvaro, kanske inte minst hitta nya vägar efter pandemin, och för dem som känner att de är på rätt spår men vill få vetenskapliga nyheter och infallsvinklar kring hälsa som man kanske inte reflekterat över.

Mind arbetar som du vet för att främja människors psykiska hälsa och fungera som samtalsstöd för personer som lider. Har du något medskick till de som söker stöd hos oss? 

– En viktig faktor är att röra sig mycket utomhus, helst på morgonen/förmiddagen, eftersom det både ger stabilare dygnsrytm med bättre sömn och motion med direkta effekter på hjärnans signalsubstanser. Det kan för många också vara viktigt att ibland släppa taget om sig själv och vidga blicken för den större helheten runtomkring. Det kan hjälpa oss att bottna i livet för att lättare hantera upp- och nedgångar. Det kan även ge en känsla av samhörighet med naturen, med andra människor eller något större beroende på hur vi ser på tillvaron. Boken och Livsstilsverktyget ger en mängd tips kring dessa frågor, som ett komplement utöver andra insatser som läkemedel och samtalsstöd.

En intervju av: Lolo Westerman

Relaterat innehåll

Varje samtal räknas

Avsnitt 18: Hela min uppväxt bar jag känslan av att inte passa in | med Adam Risberg / Admira Thunderpussy

Vägen till segern i Drag Race Sverige var inte utan smärta och snårighet för Adam...

Bild på textens författare Agnes.
Mind möterPsykisk hälsa och ohälsa

Agnes Mellstrand förklarar psykiatri för icke-psykiatriker

När är ångest en ”normal” stressreaktion och när är det ett symtom på ett psykiatriskt...

Mind möterPsykisk hälsa och ohälsa

Liv Svirsky skriver om känslor för barn

Liv Svirsky är psykolog, psykoterapeut och författare. Hon driver också podcasten Barnpsykologerna. Nu har hon...