Arbetar inom vård

Charlotte Skoglund
Tidningen MindADHD och ADD

Olika sårbarhet för beroendesjukdom

Det kan finnas en genetisk sårbarhet inbyggd i vissa familjesystem. Det är en viktig kunskap...

Christopher Sundström
Tidningen MindBeroende och missbruk

Teorier om beroende

I boken Theory of Addiction har författarna Robert West och Jamie Brown delat in de...

Michael Westerlund
Tidningen MindSjälvmord

”Alright lets do it”

En fallstudie av kommunikationen före och efter ett självmord på ett svenskt internetforum. Medieforskaren Michael...