Hopplöshet

Ungas psykiska hälsa

Sju sätt att stötta din tonåring

Så kan du ge din tonåring stöd, bygga tillit och hjälpa tonåringen att prata.

FaktaOro och ångest

Ångest

Ångest är en naturlig reaktion på hotfulla situationer och är ett slags överlevnadsfunktion. Ångest kan...

FaktaDepression och nedstämdhet

Depression

Att känna sig nere eller ovanligt trött ibland är inget konstigt, det är en del...