Krönikor Äldre och psykisk hälsa

Livshistorier och existentiell hälsa

Att berätta om oss själva stärker vår självbild, ger helhet och kan bidra till förståelse och försoning.
Krönikor Existentiell hälsa

Suicidprevention i Väst: När du är ledsen - berätta för någon

När vi ställs inför stora existentiella frågor om liv, död och mänskligt lidande inser man att våra behov ofta är väldigt lika.