Ge en gåva
Krönikor Äldre och psykisk hälsa

Livshistorier och existentiell hälsa

Att berätta om oss själva stärker vår självbild, ger helhet och kan bidra till förståelse och försoning.
Krönikor Existentiell hälsa

Suicidprevention i Väst: När du är ledsen - berätta för någon

När vi ställs inför stora existentiella frågor om liv, död och mänskligt lidande inser man att våra behov ofta är väldigt lika.