Krönikor Äldre och psykisk hälsa

Livshistorier och existentiell hälsa

Att berätta om oss själva stärker vår självbild, ger helhet och kan bidra till förståelse och försoning.