Varmt välkommen till Minds årsmöte 2021

Det år vi har bakom oss har påverkat oss alla, något som varit extra tydligt för oss på Mind. Sedan pandemin bröt ut har antalet samtal till både Självmordslinjen och Äldrelinjen ökat kraftigt, totalt tog vi under 2020 emot 83 000 samtal – en dubblering från året innan. Det hade inte varit möjligt utan stödet från dig och våra andra medlemmar.

Den 10 maj är det dags för Minds årsmöte. På grund av pandemin håller vi mötet online via verktyget Zoom.

Anmäl din närvaro genom att maila till [email protected] senast den 29 april.

Plats: Online via Zoom. Du som anmäler dig till mötet kommer få länk och instruktioner för hur du ansluter till mötet.

Tid: Måndag 10 maj kl. 18.00

Aktuella handlingar och föredragningslista skickas, till anmälda medlemmar och ombud, senast 8 dagar före årsmötet och publiceras samtidigt på mind.se.

Maila till [email protected] eller skicka via post till:

Mind

Att: Styrelsen

Karlavägen 108, plan 5

115 26 Stockholm

Varmt välkommen önskar styrelsen!

Dagordning årsmöte Mind 2021

Bilaga 1 Mind Årsrapport_2020

Bilaga 2 Forslag till styrelse och revisorer verksamhetsåret 2021

Bilaga 3 Förslag på uppdaterade stadgar för Mind

Bilaga 4 Svar på motioner till årsmötet 2021

Motioner ska vara Mind tillhanda senast 22 april.