Mind inleder samarbete med Apotek Hjärtat för att främja psykiskt välbefinnande i samhället

I en ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat, svarar 13 procent att de mår psykiskt dåligt, och 39 procent upplever att coronapandemin påverkat deras psykiska hälsa till det sämre. Detta avspeglas också i den ökning av samtal som Mind har tagit emot under pandemin.

För att bidra till att främja psykiskt välbefinnande inleder Mind och Apotek Hjärtat ett långsiktigt samarbete. En del i samarbetet bygger på att Apotek Hjärtat ekonomiskt stödjer Mind i arbetet med att utöka kapaciteten i Minds stödlinjer; Självmordslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen samt hjälp med att uppmuntra fler att engagera sig som volontär hos Mind.

En annan del av samarbetet bygger på att gemensamt kommunicera, informera och utbilda inom området psykisk hälsa. Ett område som båda parter har för avsikt att arbeta med under avtalsperioden är proaktiv hälsa, för att minska risken att drabbas.

– På Apotek Hjärtat kommer vi att genomföra interna utbildningar för att vi ska bli ännu tryggare i att möta människor i kris. Vi kommer att ha stor nytta av Minds kunskap i den lärresan och vi hoppas att vi ska kunna dela med oss av vår kunskap om läkemedel som används vid psykiska besvär, som Mind kan ha glädje av – ett ömsesidigt utbyte alltså, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

– I det mänskliga bemötandet kan vi göra mycket, genom att möta en annan människas blick, att säga hej, genom att lyssna och bekräfta kan vi tillsammans hjälpa många människor varje dag. Det är det medmänskliga mötet som kommer att genomsyra vårt samarbete framåt – oavsett om det sker på ett apotek eller via någon av våra stödlinjer, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.