Varje år tar fler än 1000 pojkar
och män i Sverige sitt liv.

Stör Döden är en gemensam kampanj från Mind, Suicide Zero och SPES. För första gången går våra organisationer ihop för att uppmana dig som närstående till att vara uppmärksam på varningstecken och börja prata om självmordstankar med någon du misstänker mår dåligt.

För bara genom att göra något så enkelt som att fråga den som mår dåligt hur det verkligen är och lyssna på svaret kan liv förändras och räddas.

Vi vet att samtal kan vara avgörande för att kunna bryta tankemönster och du som anhörig eller vän kan göra en livsviktig insats.

Stör Döden – ett samtal kan rädda liv

 

Har du en kompis eller
anhörig som mår dåligt?

Många och framförallt män, har svårt att tala om när de inte mår bra. De biter hellre ihop än att berätta hur de verkligen mår, för att inte framstå som svaga och sårbara.

Ofta saknar män nätverk, verktyg och vana att prata om sitt mående. Men som vän eller anhörig finns det bra sätt att närma sig personen och våga börja fråga. Du kan göra en jätteviktig insats. Här kommer några tips du kan använda dig av:

Du kan behöva hjälp för att hjälpa.

För att hitta en väg framåt kan du behöva uppmuntra personen att skaffa professionell hjälp – eller att ta ett första steg till hjälp ihop med exempelvis en partner, föräldrar eller nära vänner. Du ska inte bära hela ansvaret själv.

Är det fara för livet – ring 112

Du kan vara den stora skillnaden för någon som mår dåligt, men din roll är att fråga, berätta om din oro och lyssna. Råd och hjälp ska vården ta hand om.

Om du är minsta osäker på om det är fara för personens liv, kontakta vården eller ring 112.

Här finns stöd och hjälp att få

  • 
Vårdcentral eller annan läkarmottagning, ring 1177
.
  • Hitta mer hjälp. Här finns allt från andra föreningar och information om vart du kan söka vård.
  • Minds självmordslinje – när du själv eller någon nära är i kris
  • Suicide Zero – ökar kunskapen och bildar opinion kring självmord
  • Spes – Stöd för anhöriga som mist någon i självmord