Ge en gåva

Om självmord

Självmord är ett tungt ämne som vi sällan pratar om, till följd av tabu och skam. Det innebär att okunskapen är stor och denna skapar i sin tur många myter om självmordet. Här har vi samlat lite fakta om självmord, om risker och hur du kan hjälpa någon med självmordstankar.

Så hjälper du någon med självmordstankar

Om du misstänker att någon i din närhet har tankar på att ta sitt liv, är det dags att agera. Men vad kan du egentligen göra för att hjälpa och stötta?

Läs mer

Varningstecken vid självmordsrisk

Hur kan du avgöra om någon som står dig nära befinner sig i riskzonen för självmord? Vi listar tecken på depression och självmordsrisk.

Läs mer

Fakta om självmord

Det var 1478 människor som tog sitt liv under 2016. Av dessa var 1015 män och 463 kvinnor. Självmord är ett stort folkhälsoproblem, särskilt bland unga män.

Läs mer om självmord

Att rapportera om självmord - för journalister

Journalister har ett stort ansvar i rapporteringen om självmord. Forskning har visat att sensationsinriktad rapportering kan öka förekomsten av självmord. Här finner du WHO:s rekommendationer för rapportering om självmord.

Läs mer