Ge en gåva

Varmt välkommen till Minds årsmöte

Den 6 maj är det dags för årsmöte hos Mind.

Plats: Minds kontor, Wollmar Yxkullsgatan 14, Stockholm
Tid: Måndag 6 maj kl. 17.30

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Allt material inför årsmötet skickas ut via e-post till de medlemmar som anmält sig åtta dagar innan mötet äger rum.

Motioner skickas senast 12 april till medlem@mind.se, eller via post till Mind, att: styrelsen, Wollmar Yxkullsgatan 14, 118 50 Stockholm.

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet i formuläret nedan. Observera att det kan ta ett par dagar innan du får en bekräftelse via e-post från oss.

Handlingar till årsmötet

Förslag till dagordning för riksföreningen Mind, årsmöte 2019

Stadgar för Mind 2019 24 april

Minds styrelse och revisorer 2019-2020 Valberedningens förslag

Inkommen motion

Svar på motion från Minds styrelse