Ungas psykiska hälsa i fokus under NeurotechEU Hackathon

Den 31 maj gick startskottet för NeurotechEU Hackathon på Karolinska Institutet i Stockholm. Mind Unga var på plats för att agera expertcoacher när de drygt 50 internationella studenterna och professorerna tog sig an utmaningen att skapa en ny teknisk lösning för unga vuxna med psykiska besvär.

”Hur kan vi stötta unga vuxna med psykiska besvär i ett tidigt skede och få dem att använda sig av digitala hjälpmedel eller verktyg, på ett långsiktigt och hållbart sätt?”

Så löd utmaningen till de inresta deltagarna på NeurotechEU Hackathon, som var fördelade i åtta team med olika kompetenser. Unikt för evenemanget var att studenter på kandidatnivå deltog på lika villkor som forskare och professorer – allt för att skapa en så bred palett av kunskap och erfarenhet som möjligt.

Emma Blomquist, koordinator och coach på Openlab, var en av personerna bakom evenemanget.
– Jag har själv bakgrund inom den akademiska världen, och tyvärr är den ofta hierarkisk. Att arbeta i en sådan här process är ovanligt, om inte unikt. Vi uppmuntrade deltagarna att nyttja varandras kompetenser inte bara utifrån ens titel och forskarbakgrund, utan från ens erfarenheter, relationer och personliga egenskaper, förklarar hon.

Under de första timmarna ägnade sig deltagarna åt att fördjupa dig i utmaningen och problemet. Selene Cortes, sakkunnig i ungas psykiska hälsa, tidigare på Mind och numera som kanslichef på RSMH, gav en föreläsning på ämnet. Mind Ungas utsända representant fanns på plats för att svara på frågor om ungas behov, önskningar och utmaningar. Deltagarna förbjöds nämligen att tänka på lösningar innan de hade lärt känna målgruppens verkliga behov.

Emma Blomquist förklarar:
– Det finns en tendens i problemlösning att gå direkt på lösningar. Det är jobbigt och det skaver med problem, och därför blir vi ofta exalterade och lättade när vi kommer på en lösning. Det är inget fel i det, det är mänskligt, men har tyvärr konsekvensen att många lösningar som skapas inte stämmer överens med målgruppens behov, och många resurser och mycket tid läggs på att skapa en lösning på fel problem.

Vad hoppas du att resultaten från Hackathon ska leda till?
– Jag hoppas och tror att processen att arbeta intensivt kring detta viktiga ämne under två dagar påverkade deltagarna, både som forskare och som människor. Eftersom teamen var blandade med deltagare från nio olika länder, discipliner och roller kommer lösningarna kanske inte tas vidare i exakt dessa konstellationer, men det finns en gedigen organisation kring NeurotechEU, så det har potential att påverka hur arbetet med dessa viktiga frågor kommer att se ut framöver.

 

Text och bild: Ellen Nilses
[email protected]