Mind satsar stort på ungas psykiska hälsa

Tack vare ett projektstöd från Allmänna Arvsfonden kommer Mind ta fram verktyg som syftar till att förebygga och rusta unga för livets psykiska utmaningar.

Mind vill skapa motståndskraft och ge kunskap om hur psyket fungerar, via bland annat e-utbildning, nytt skolmaterial och digitala spel. Allt i samarbete med ungdomar själva, relevanta samarbetspartners och forskare. Målsättningen är ett konkret material, med stort fokus på det preventiva arbetet, som är baserat på vetenskap.

Ungas självskattade psykiska besvär ökar och de senaste fyra åren har vi i vårt projekt “Oss unga emellan” kunnat identifiera ett stort behov av kunskap och verktyg som ger insikt i hur hjärnan och psyket fungerar. Samt vad man som individ kan göra för att hantera livet när det är tufft.

Genom att utveckla färdigheter och få bättre förutsättningar för att hantera sårbarheter och utmaningar ökar möjligheten till ett fullgott liv, med mindre ohälsa och utanförskap. Det innebär stora vinster såväl för individen som för samhället.

Projektet startar efter sommaren och kommer involvera många aktörer för samskapande, utvecklande och nätverkande för att säkerställa maximal implementering och spridning av resultatet.

Läs mer om projektet i pressmeddelandet