Nya självmordsstatistiken uppmanar oss att börja prata

Under mitten av nittiotalet hade antalet människor som dog i självmord i Sverige minskat under flera år. Minskningen som skedde under 80- och 90-talet har istället helt avstannat, visar den nya självmordsstatistiken för 2017.

Förra året tog 1 544 personer sina liv i Sverige. Personer som inte fått de förutsättningar, chanser eller det samhällsstöd som hade behövts för att de skulle känna att de orkade leva vidare. Det är 1 544 liv för många. Dessutom är det 66 personer fler än året innan. Särskilt utsatta förblir äldre, särskilt män, och unga mellan 15 och 24 år. Insikterna om varför vissa grupper är särskilt utsatta behöver fördjupas.

Det kan ligga en rad olika orsaker bakom varför en människa går i självmordstankar. Ibland är det svårt att säga vad som hade behövt se annorlunda ut. Men för att vi ska kunna stärka psykisk hälsa i samhället ser Mind några exempel på åtgärder som brådskar för att minska självmordstalen:

  • Mer individanpassad och koordinerad sjukvård
  • En förstärkt elevhälsa för att främja psykisk hälsa
  • Att se på ett självmordsförsök som ett fortsatt livshotande tillstånd
  • Att se på självmord som psykologiska olyckfall
  • Folkbildningsinsatser, både lokalt och nationellt, kring psykisk ohälsa och självmord

Mer än något annat tror vi på det medmänskliga samtalets kraft, som vi ser bevis på i de runt 70 samtal som våra volontärer tar emot i Minds Självmordslinje dagligen. Alla kan vi fråga varandra om hur vi mår. Ibland är det just den frågan, ställd med intresse, respekt och värme, som gör skillnaden. Det är faktiskt en fråga som kan rädda liv.