Undersökning i Självmordslinjens chatt

Under perioden 12-30 november genomför vi en mätning i Självmordslinjens chatt. Det innebär att stödsökande i chatten kommer att ha möjlighet att svara på frågor i slutet av samtalet. Frågorna är helt anonyma och frivilliga att svara på.

Frågorna syftar till att mäta värdet av samtalet i Självmordslinjen. Frågorna är framtagna i samarbete med forskare, volontärer och före detta stödsökande.

Undersökningen sker i enlighet med metoden Social Return on Investment (förkortas ofta SROI och uttalas ”sroj”). Det innebär att vi kommer att ta fram ett värde som indikerar vad varje investerad krona i Självmordslinjen ger för avkastning om man översätter den sociala effekten av samtalen till pengar.

Nu kanske några av er höjer på ögonbrynen och frågar sig om man verkligen kan sätta ett ekonomiskt värde på de livsavgörande insatser som faktiskt genomförs i Självmordslinjen. Svaret är lätt: det kan man inte. Det kan till och med kännas lite absurt. Vi håller med.

Anledning till att metoden mäter i pengar är för att det är det enklaste gemensamma värdet som de allra flesta känner till. Det är inte meningen att vi ska ta fram en exakt summa, mer ett riktmärke för att kunna visa intressenter i vår omvärld hur värdefulla insatserna i Självmordslinjen är.

Den mätning som genomförs i november är en förstudie, ett test av frågorna, innan vi genomför mätningen i alla Självmordslinjens kommunikationskanaler. Denna mätning beräknas ske under våren 2019.

En fråga som vi vill vara extra tydliga med är att oavsett vilket ekonomiskt värde vi kommer fram till, kommer vi aldrig att börja ta betalt för samtalen från dem som söker stöd från oss.

Vi hoppas på att kunna återkoppla resultaten på vår undersökning innan sommaren 2019, här på hemsidan.