Mind Unga vill göra skillnad för ungdomar

Den nylanserade kanalen Mind Unga har som mål att utbilda, underhålla och engagera unga i frågor om deras psykiska hälsa och ohälsa. Redaktionen består av unga kreatörer som vill hjälpa unga på deras villkor, genom att på ungdomstäta plattformar dela med sig av underhållande och informerande innehåll – skapat av unga.

Mind Unga håller till på Instagram och Tiktok, där respektive konto administreras av de unga medieproducenterna. Innehållet på Mind Unga kretsar kring ämnen och teman som unga finner viktiga, till exempel: livet på nätet, oro för framtiden och hur man kan förhålla sig till kroppsideal. I samband med skolstarten har man bland annat diskuterat och problematiserat tillhörande normer om prestation, karriär, utseende och vänskapsrelationer. Ambitionen är att göra detta på ett sätt som både underhåller och utbildar. Alicia Hübinette, 18, är en av de unga redaktionsmedlemmarna. Hon beskriver att hennes drivkraft härstammar från ett behov hon själv hade som ung tonåring.

– Jag tog den här chansen för att kunna göra skillnad för ungdomar. Men också för den osäkra, yngre Alicias skull. Jag vet att hon skulle ha behövt ett konto som detta, men det fanns inte, berättar Alicia.

Kunskap ger hjälp att förstå sig själv

För unga kan det ibland vara svårt att parera livet på sociala medier, i förhållande till allt som händer i den verkliga omvärlden. Att lida av psykisk ohälsa verkar numera vara något som alla gör, och alla pratar om; begreppet har i många sammanhang populariserats så till den grad att varje svacka i måendet sjukdomsklassats. Unga behöver stöd i hur de ska tänka kring sitt eget mående, och hur de ska stötta jämnåriga kompisar som mår dåligt.

Selene Cortes är ansvarig för ungdomsredaktionen. Hon berättar att det är högst normalt att må dåligt under perioder, och i de allra flesta fall behövs inte vård.

– Däremot är man alltid hjälpt av att förstå sig själv och sin tillvaro och att känna att man har handlingsalternativ, oavsett om det innebär att söka professionell vård eller inte, förklarar Selene och fortsätter:

– Vi ser tydligt att många unga saknar den här kunskapen, vilket ofta skapar känslor av utanförskap, misslyckande eller att man är ”onormal” när livet är tufft. Många mår dåligt i onödan och många är också ensamma i sitt lidande. Det här vill vi försöka göra något åt, och ett viktigt första steg i det arbetet är just kunskap, berättar hon.

Konkret inflytande i verksamheten

Att kunskapen om ungas psykiska hälsa förmedlas av just unga är en viktig aspekt i sammanhanget. På senare tid har flertalet företag och organisationer anklagats för fenomenet ”youthwashing”, det vill säga att man ger unga människor en röst – bara för syns skull. I många fall handlar det om aktörer som är måna om att inkludera unga, men att det stannar vid att man ökar ungas synlighet i organisationen. Särskilt inom miljörörelsen har kritiken handlat om att ungas faktiska inflytande inte ökat i samma takt som ungas deltagande. Mind Unga vill löpa linan ut, och erbjuder de unga kreatörerna både inflytande och en konkret möjlighet att påverka.

– Vi behöver involvera unga i hela processen när vi tar fram material och budskap riktat till denna målgrupp. Att samarbeta med våra unga kreatörer både när det gäller vad unga behöver men också för att nå ut är en viktig del i detta arbete, säger Karin Schulz, generalsekreterare på Mind.

Text av Ellen Nilses, redaktör för Mind Unga

 

Följ vår blogg

Mind Unga på Instagram

På Tiktok

Det är vi som är Mind Unga