Karin Schulz lämnar rollen som generalsekreterare för Mind

Efter drygt sex år som generalsekreterare för Mind har Karin Schulz meddelat styrelsen att hon lämnar rollen. Nu inleds processen för att rekrytera en ny generalsekreterare. Styrelsen har beslutat att utse Maria Alsander till tillförordnad generalsekreterare tills vidare.

– Mind är på väg in i en ny fas och jag känner att det är en lämplig tidpunkt att lämna över rodret. Det har varit fantastiskt roligt och lärorikt att vara Minds generalsekreterare och jag är väldigt stolt över allt vi har åstadkommit. Men nu är det dags för mig att gå vidare, säger Karin Schulz.

Karin Schulz har varit Minds generalsekreterare sedan 2017. Under sin tid som ledare för organisationen har hon, tillsammans med medarbetare, tagit Mind från sju till 50 anställda och ökat omsättningen från 13 miljoner till 55 miljoner. Under Karin Schulz tid som generalsekreterare har Mind framgångsrikt utvecklat många nya initiativ och verksamheter, bidragit till den offentliga diskussionen om psykisk ohälsa och agerat på de behov som uppstått, till exempel genom att säkerställa och utöka Minds medmänskliga stöd under pandemin.

– Tack vare Karins starka driv och engagemang har Mind blivit den betydelsefulla ideella röst som vi är idag inom psykisk hälsa. Hennes förmåga att utveckla verksamheten samt utöka och bredda finansieringen har varit helt avgörande. Vi har avsevärt ökat vårt medmänskliga stöd, samtidigt som fokus också varit på att säkerställa kvaliteten i verksamheten. Jag vill passa på att tacka Karin för hennes ovärderliga insatser för Minds positiva utveckling och önskar henne ett varmt lycka till med sin framtida karriär, säger Gerhard Bley, Minds styrelseordförande.

Tillförordnad generalsekreterare är Maria Alsander som är chef för stödverksamheten på Mind. Maria Alsander har tidigare bland annat varit generalsekreterare för intresseorganisationen Forum, som arbetar för idéburna organisationer med social inriktning i Sverige, samt Volontärbyrån.

– Maria som tar över som tillförordnad generalsekreterare har såväl erfarenhet, kompetens och det förtroende som krävs för att leda verksamheten vidare, säger Gerhard Bley, Minds styrelseordförande.

Maria Alsander, tillförordnad generalsekreterare. Fotograf: Filippa Markai

Om Mind

Mind vill bidra till ett medmänskligare samhälle genom att lyfta vikten av samtal och att bry sig om varandra. Vi vill främja psykiskt välbefinnande genom att vara en röst för de med psykisk ohälsa och minska skam och stigma genom att sprida kunskap. Mind vill medverka till att psykisk hälsa ses som ett viktigt område som kräver både åtgärder och resurser. Minds volontärer tar emot över 80 000 samtal årligen från människor i våra stödlinjer; Självmordslinjen, Livslinjen, Äldrelinjen och Föräldralinjen.

 

För mer information, kontakta:

Gerhard Bley, styrelseordförande för Mind
[email protected]
0768 89 59 12