Debattartikel: Se till att resurser finns för arbetet med psykisk hälsa

“Det är oroande att varken socialministern eller de myndigheter som tagit fram förslaget på ny strategi kan svara på vilka resurser som behövs.” Det skriver Mind i Dagens Samhälle ihop med elva andra organisationer.

Den 1 september presenterades ett förslag på en tioårig strategi för psykisk hälsa och suicidprevention av socialminister Jakob Forssmed (KD). Den ambitiösa ansatsen är efterlängtad, framför allt långsiktigheten. Nu vilar ett stort ansvar på regeringen, myndigheterna, kommunerna och regionerna att omsätta den i praktisk handling.

Tydligt är att det behövs en omfattande satsning på området; allt fler människor uppger att de lider av psykiska besvär, fler får en psykiatrisk diagnos och köerna till vården ökar. Även om antalet suicid minskat de senaste decennierna ökar det bland unga i åldern 20 till 29 år med cirka 1,8 procent per år. Trots detta har arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention länge präglats av kortsiktighet och brister i såväl styrning som uppföljning.

Läs hela debattartikeln