Testamentera till Mind - investera i framtida generationers psykiska hälsa
Ge en gåva

Testamentera till Mind

En gåva i ett testamente kan vara så stor eller så liten som du väljer. För oss gör din gåva alltid skillnad. Med din gåva fortsätter vi förebygga psykisk ohälsa och förhindra självmord.

Varför ska du ta med Mind i ditt testamente?

När du testamenterar till Mind, investerar du i framtida generationer. Du investerar i tillgången till medmänskligt stöd i de sammanhang där samhället inte räcker till.

Du blir delaktig i att bygga ett samhälle som uppmärksammar och aktivt motverkar psykisk ohälsa, där personer med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver. Och där ingen tar sitt liv.

Att testamentera till Mind

Vi rekommenderar alltid att du skriver ditt testamente tillsammans med en jurist. Just testamenten har väldigt strikta formkrav, vilket gör att det kan vara bra att ha en expert till handa.

Om du funderar på att ha med oss i ditt testamente, var noga med att ange Mind, org. nr. 802002-7291.

Vi hjälper dig gärna att ta kontakt med en jurist, svarar på frågor om gåvor i testamenten samt om vår verksamhet. Ring oss på kansliet (08-34 70 65), mejla till [email protected] eller fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig.

Fyll i kontaktformulär

 

 

Samarbeten för etisk och säker gåvoinsamling