Jag känner den kognitiva metoden och kan bjuda på dess lärdomar

Lewis jobbade innan pensionen som sjukskötare i psykiatrin och har nu stor användning för sin fackkunskap.

Vad är det du gör i egenskap av volontär?

– Jag är med i Självmordslinjen som volontär i Malmös avdelning. Jag tar både telefonsamtal och chatt en gång i veckan, varje torsdagskväll. Jag gillar bäst att skifta mellan telefonen och chatten under samma pass.

Har du någon erfarenhet av psykisk ohälsa?

– Jag har massor av indirekta erfarenheten av psykisk ohälsa eftersom jag jobbade över hela det psykiatriska fältet: barn och vuxna, låsta avdelningar och öppna, akutmottagningar och gatuteam, ätstörningar, missbruk, PTSD, rättspsykiatrin, you name it.

Vilka verktyg och möjligheter känner du att du har för att stötta andra?

– Jag känner den kognitiva metoden och kan bjuda på dess lärdomar. Jag kan hjälpa stödsökande att förstå hur ”systemet” fungerar – och hur det inte fungerar. Jag har humor. Om en stödsökande brister ut i skratt under ett samtal tror jag att sannolikheten för att stödsökande försöker begå självmord inom kort är väsentligt reducerad.

Vad är det viktigaste du vill förmedla i dina samtal?

– En sak som ofta har återkommit i mina samtal handlar om att självmordstankar i sig själva är farliga. Jag kommer ofta in på hur risken för att man faktiskt försöker begå självmord ökar om man tänker länge och ofta på självmord. Självmordstankar blir som ett svart hål som suger in alla – man tror att självmord är den enda utvägen, även om det är fullständigt idiotiskt. Ett bra samtal med en annan människa är vad många av våra stödsökande behöver och det behöver inte handla om självmord. Samtal kan förebygga självmord och det är en viktig funktion som vi fyller där.

Hur skulle du motivera andra att söka som volontär till oss?

– Om man tycker att rädda liv är viktigt kan det vara ett bra sätt. De flesta av våra samtal utvecklar sig inte till 112-samtal, men när det händer och det gått bra är det härligt.

Vad betyder Minds verksamhet för dig?

– Jag brukar skämta om att tvättstugan och Självmordslinjen är de enda fasta punkterna i min pensionärstillvaro varje vecka. Jag gillar att kunna fortsätta med en verksamhet som motiverade mig när jag var yrkesaktiv.

En intervju av Lolo Westerman