Inför psykisk hälsa på skolschemat

Varannan 15-åring lider av psykiska besvär, och självmord fortsätter att vara den enskilt vanligaste dödsorsaken bland unga. Många väntar för länge på vård, men insatser skulle behövas redan innan problemen vuxit sig ohanterliga.

Precis som vi ger våra unga verktyg att ta hand om sin fysiska hälsa genom undervisning i idrott och hälsa, måste vi ge dem kunskap i hur man tar hand om sin psykiska hälsa.

Det här argumenterar Mind för tillsammans med 16 andra organisationer i en debattartikel där vi vill att regeringen, Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inför psykisk hälsa på skolschemat nu.

Läs hela debattartikeln här