Henrik Wahlström blir ambassadör för Mind

För tolv år sedan fick Henrik Wahlström diagnosen bipolär sjukdom. På sitt populära Instagramkonto, som idag har närmare 95 000 följare, pratar han öppet om sin diagnos och om psykisk ohälsa i stort. Som Minds nya ambassadör hoppas Henrik kunna hjälpa till i olika sammanhang genom att tala utifrån egna erfarenheter och lyssna på andra.

Henrik Wahlström har levt med bipolär sjukdom i många år, men under tolv av dem höll han det hemligt av rädsla för hur omgivningen skulle reagera. Tidigare i år tog han ett stort steg och berättade öppet om sin sjukdom, och lovade samtidigt sig själv att aldrig mer förneka den. Henrik bestämde sig för att berätta om diagnosen för att han ville inleda en konversation om psykisk ohälsa i allmänhet och bipolär sjukdom i synnerhet.

– Psykisk ohälsa är ett så oerhört stort problem i vårt samhälle, där så väldigt många drabbas. Jag tror att en mycket större öppenhet kring hur vi mår skulle kunna hjälpa väldigt många, säger Henrik.

Hans Instagramkonto följs av närmare 95 000 personer och där blandas humor och träffsäkra samhällsobservationer med Henriks egna tankar och känslor kring psykisk ohälsa och den egna diagnosen.

Henrik har även tagit fram den populära Upp-och-ner-symbolen, som precis har släppts som reflex och där delar av vinsten går till Minds arbete för allas rätt till psykiskt välbefinnande. Symbolen betyder att bäraren antingen lever med eller har en öppen och accepterande inställning till psykisk ohälsa. Att bära den kan vara ett sätt att uttrycka sitt ställningstagande eller visa sitt stöd för en närstående som kämpar.

– När jag kom ut som bipolär sa jag att jag ville göra allt jag kan för att åstadkomma förändring. Min kampanj Upp-och-ner var en sådan sak, en annan var att jag skrev till Mind att jag finns här om det finns något jag kan göra. Jag hoppas kunna hjälpa till i olika sammanhang genom att tala utifrån egna erfarenheter och lyssna på andra, säger Henrik.

Nu blir Henrik ambassadör för Mind och vill på så sätt sprida ännu mer information och kunskap om de livsviktiga samtal som fler behöver våga ta.

– Henriks vilja att prata om sin egen diagnos och att det inte finns någon skam i det, visar på stort mod. Mod är också ett av Minds ledord. Det krävs mod av en person att visa sårbarhet och det är något som vi ser som en styrka. Vi är därför både glada och stolta över att Henrik väljer att bli ambassadör för just Mind, säger Petra Lindskog som är engagemangschef på Mind.