Ge en gåva

Våra samarbeten

Ett samarbete med Mind är ett långsiktigt åtagande som handlar om att generera flexibla, skräddarsydda, långsiktiga partnerskap. Utifrån gemensamma mål och värderingar hittar vi tillsammans former för att stärka varandra och få utdelning på investeringen.

Tillsammans skapar vi ett samhälle där ingen tar sitt liv, där människor med psykisk ohälsa blir respekterade och får det stöd de behöver. Tack för ert långsiktiga stöd och engagemang!

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av hur vi kan bygga ett värdeskapande samarbete tillsammans.
Hör av dig till Karin Schulz, generalsekreterare, e-post karin.schulz@mind.se eller telefon 073-501 80 33.

SJ

Under de senaste sju åren har i snitt 100 självmord begåtts varje år vid spårbunden trafik. Det är en alldeles för hög siffra i sig. Men det påverkar också tågpersonalens vardag och arbetsmiljö. Därför samarbetar vi med SJ.

SJ stödjer Mind bland annat genom årliga resekrediter och upplåter utrymme i sina kommunikationskanaler.

Till SJ

Facebook

Mind tar under 2019 tillsammans med Facebook och andra nordiska organisationer en rapport om digitala världars påverkan på barn och ungdomar. Dessutom bidrar Facebook med kompetens och krediter för annonsering i sina plattformar.

Till Facebook

Lannebo Fonder

Som långsiktig partner till Mind har Lannebo Fonder varit med och skapat förutsättningar för ökad kunskap kring psykisk ohälsa och även gjort det möjligt att rekrytera och utbilda fler volontärer till Minds stödlinjer. Lannebo Fonder vill bidra till arbetet för en förbättrad psykisk hälsa i samhället och ser stödet till Mind som en investering – i psykisk hälsa.

Till Lannebo Fonder

Blomsterboda

Blomsterboda vill som företag bidra till en bättre psykisk hälsa och motverka ensamhet i samhället. Med sin närvaro i 570 butiker runt om i landet finns det stora möjligheter till att öka kunskapen och engagemanget hos konsumenter och kunder i frågan psykisk ohälsa. Utöver att väcka uppmärksamhet och sprida kunskap om psykisk ohälsa, kommer Blomsterboda ge ett bidrag för varje växt med Mindetikett som säljs så att fler stödsökande kan få det medmänskliga stöd de behöver.

Till Blomsterboda

Länsförsäkringar

Mind har ett långsiktigt samarbete med Länsförsäkringar som bland annat mynnat ut i rapporten ”Unga mår allt sämre – eller?” om ungas psykiska ohälsa.

Till Länsförsäkringar

Kavlifondet

Den norska stiftelsen Kavlifonden delar bland annat ut medel till organisationer som arbetar med hälsa. Mind är sedan 2015 stolta förmånstagare.

TBWA

Vi hade inte kommit så långt som vi har de senaste åren utan reklambyrån TBWA. Sedan 2016 har Mind tagit emot  tjänster motsvarande ett värde på 2,8 miljoner kronor. Utöver kampanjer och strategiskt stöd i kommunikationen tog TBWA fram boken ”Ord Inuti” till julen 2016. En bok med 150 nya ord för känslor som belönades med ett guldägg för bästa copywriters.

Till TBWA

Postkodlotteriet

Och ett särskilt tack till Postkodlotteriet vars stöd gjort det möjligt för Mind att expandera och öppna nya lokala självmordslinjer ute i landet – allt för att kunna ta emot fler samtal från stödsökande, sprida kunskap och främja psykisk hälsa.

 

Övriga samarbeten och tjänster

  • Google låter oss annonsera via Google Grants för gratis Adwords-annonser.
  • Vi får kostnadsfri programvara via Techsoup, från bl.a. Microsoft.
  • Vi gör våra heatmaps med Hotjar
  • Vi gör Infographics via Piktochart
  • Via ett gratis konto hos Timecenter bokar våra volontärer upp sig på informationsträffar, fortbildning och handledning.
  • Mailchimp ger oss smidigare mejl-hantering i samband med vårt nyhetsbrev.

 

Ett stort tack, utan er hade vi inte varit där vi är idag!