Ge en gåva

Valberedningen

Årsmötet tillsätter styrelsen efter förslag från valberedningen. Valberedningens ledamöter 2019-2020 är: