Möt en volontär: ”Under samtalets gång vändes tankarna mot en en mer förlåtande attityd mot sig själv”

Margareta Söderström har alltid haft god kontakt med äldre, och hon tycker att 2,5 timmar som volontär varannan vecka är en liten insats som kan få stora positiva konsekvenser.

Hur länge har du varit volontär på Mind?

– Jag började som volontär i oktober 2015.

Vad var det som fick dig att söka dig hit?

– Det var en god vän till mig som redan var volontär på Äldrelinjen och tipsade mig om detta. Jag hade just slutat mitt ordinarie arbete så det passade bra att göra något nytt.

Har du själv erfarenhet av att jobba med äldre?

– Nej, jag har inte arbetat med äldre. Men i hela mitt liv har jag haft gamla människor omkring mig. Alla somrar under min uppväxt tillbringade jag med mina farföräldrar på landet och jag har alltid haft äldre släktingar runt omkring mig. Nu är nästan alla borta och då har det känts naturligt att få fortsätta kontakten med äldre personer via Äldrelinjen.

Vem skulle du säga är den typiska stödsökaren på Äldrelinjen?

– Jag skulle säga att det inte finns någon typisk stödsökande. Men de flesta som hör av sig är ensamma och många har ångest. Sen kan detta ta sig uttryck på många olika sätt beroende på person.

Vilka verktyg/möjligheter känner du att du har för att stötta?

– Våra samtal är anonyma, så varken den jag talar med eller jag själv vet vem den andre är. Det tycker jag är en styrka på så sätt att den som ringer kan vara väldigt öppen med sina funderingar. Jag försöker att inte ge några råd, utan istället lyssna och bekräfta personen jag talar med.

Vad är din viktigaste uppgift i samtalet?

– Det absolut viktigaste är att lyssna och vara närvarande i samtalet. Och om den stödsökande tycker att samtalet gett lindring, även om det bara är för stunden, är jag nöjd.

Kan du berätta om något samtal du minns?

– Ett samtal jag minns var med en person som mådde väldigt dåligt. Hen hade mycket skuldkänslor för saker som hänt tidigare i livet, och hade mycket funderingar kring vad som kunde gjorts bättre. Det handlade både om relationen till partnern och till barnen. Det fanns även tankar på självmord. Under samtalets gång vändes tankarna mot en en mer förlåtande attityd mot sig själv och en vilja att ta ett första steg för bättre kontakt med barnen. Samtalet avslutades med ett löfte om att hen inte skulle göra sig själv illa.

Hur skulle du motivera andra att söka som volontär till oss?

– Det är en liten insats i form av tid – 2,5 timmar på telefonen varannan vecka – som kan betyda väldigt mycket för den som ringer. Dessutom har vi givande träffar i volontärgruppen då vi får handledning. Och vi har hemskt trevligt tillsammans!

 

Intervju av Lolo Westerman