Startsida Mind Minds logotyp i orange.

En krönika om rätten att inte diskrimineras på grund av sin psykiska ohälsa

Johanna Wester

Johanna Wester, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH

”Vad spelar mänskliga rättigheter för roll, när de ändå inte alltid följs?”

Frågan ställdes för flera år sedan, av en sextonårig elev till mig som då tjugofemårig, nyutbildad barnrättsinformatör. Och jag, som var mitt i en trevande föreläsning om deklarationen om de mänskliga rättigheterna, kände mig svarslös.

Ja, vad spelar de i slutänden för roll, de mänskliga rättigheterna, om man ändå behandlas illa, om närstående ändå mår dåligt och om världen ändå är svår att förstå? Först efter att ha arbetat ytterligare några år med frågan, börjar jag ana vad jag skulle ha svarat.

När man gång på gång underskattas, behandlas orättvist, eller möts av stängda dörrar är det ett kort steg till att känna förtvivlan. Den här världen är inte till för mig. Men statistiken jag har radat upp går att råda bot på. Och kanske är det via just de mänskliga rättigheterna vi kan skapa nya möjligheter, ge ny styrka till varandra?

Vad är egentligen en mänsklig rättighet?

Precis som många andra av människans skapelser är mänskliga rättigheter en produkt av vår föreställningsförmåga. De spelar roll för att vi säger att de gör det. Det är som med landsgränser, demokrati, valutasystem eller lagar. I grund och botten upprätthålls de framför allt av kollektiv fantasi, baserad på en gemensam värdegrund. Mänskliga rättigheter är överenskommelser, alltid öppna för ny tolkning. För diskussion. För att sjunka eller stiga i kraft. De spelar roll så länge vi säger att de får spela roll. Så länge vi hänvisar till dem i tvister och i media, så länge vi kräver dem för vår egen del och vakar över andras. Det är vad jag borde ha svarat den dagen. Kanske skulle eleven i sådant fall ha ställt en följdfråga och samtalet om rättigheter i den stunden ha fortsatt.

”Men vad är då egentligen en mänsklig rättighet?” frågade en yngre elev på en annan skola.

En rättighet är ju svaret på ett behov. De mänskliga rättigheterna är en lista över vilka mänskliga behov som behöver vara fyllda för att man ska kunna ha ett någorlunda bra liv. Förenta Nationerna satte ihop den här listan efter andra världskriget och fram trädde rätten till skydd mot krig och mot kränkningar, rätten att vila, tänka fritt, få god vård, delta i kulturen, organisera sig, utbilda sig och mycket annat.

Om ens grundläggande behov inte blir uppfyllda – exempelvis på grund av ens kön, sexualitet, var man kommer ifrån eller ifall man lever med psykisk ohälsa – kan det ha begåtts ett brott mot ens rättigheter. Och beroende på i vilket sammanhang det sker, kan det även handla om diskriminering.

Jag är projektledare för Din Rätt hos Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH. Det är ett treårigt projekt som vill motverka just diskriminering. I min roll har jag mött hundratals människor som strider för sina och andras rättigheter. Som kämpar på för att mänskliga rättigheter alltid ska respekteras.

Hur det kan upplevas att mötas av fördomar mot ens psykiska ohälsa går att beskriva oroande tydligt med siffror. Fyra av tio berörda har exempelvis valt att inte berätta om sin psykiska ohälsa på arbetsplatsen och ungefär lika många har låtit bli att söka vissa jobb av rädsla för att diskrimineras. Var fjärde har känt sig diskriminerad när det gällt möjligheten att få ett arbete och var fjärde har upplevt orättvisor när det gäller att få behålla det. De personer med psykisk ohälsa som har jobb tjänar i snitt mindre än hälften av vad genomsnittsbefolkningen gör. Fyra av tio upplever att de har blivit orättvist bemötta i psykiatrin. Detsamma gäller i den fysiska vården.

När man gång på gång underskattas, behandlas orättvist, eller möts av stängda dörrar är det ett kort steg till att känna förtvivlan. Den här världen är inte till för mig. Men statistiken jag har radat upp går att råda bot på. Och kanske är det via just de mänskliga rättigheterna vi kan skapa nya möjligheter, ge ny styrka till varandra?

Mänskliga rättigheter spelar roll

Här kommer fortsättningen på mitt försenade svar till sextonåringen i skolbänken: Vi måste övertyga oss själva om att mänskliga rättigheter spelar roll, för endast då kommer de också göra det. Vi måste exemplifiera deras kraft för varandra. Berätta om hur påfrestande det är att inte få det stöd man behöver från sin kommun. Hur mycket ork det kostar att känna sig som en i massan hos en myndighet med makt över ens liv. Hur liten man kan känna sig i ensamhet. Berätta om hur gott det gör när ens vårdgivare lyssnar på riktigt. Hur mycket enklare det blir när en handläggare är lätt att få tag på. Hur mycket lust det ger att ha en lyhörd lärare. Hur stor man kan växa sig av gemenskap.

Låt oss fortsätta prata om de mänskliga rättigheterna, påstridigt och långsiktigt. Fortsätta lära oss om dem. Fortsätta hävda dem å våra egna och andras vägnar. Så, och bara så, får deras kraft verkan.

 

Johanna Wester, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH

Projektet Din Rätt

Projektet Din Rätt arbetar med att samla in och sprida kunskap kring strukturell diskriminering på grund av psykisk ohälsa. Det görs bland annat via föreläsningar, debattinlägg, kostnadsfri rådgivning, bloggande, forumspel, fotoutställning samt spridning av bland annat projektets inspirationsskrift, studiematerial och en rapport riktad till beslutsfattare och yrkesverksamma. Din Rätt sammanställer också anonyma erfarenheter av diskriminering och samlar statistik över hur dessa kan se ut. Via projektet, som är treårigt och finansierat av Allmänna Arvsfonden, kan personer med egen erfarenhet få hjälp i vart de kan vända sig för att få stöd, information eller upprättelse.

Tidningen Mind

Den här krönikan av Johanna Wester är publicerad i vår tidning Mind som finns att beställa här! 

Bli medlem i Mind och få hem tidningen Mind i brevlådan fyra gånger om året. Bli medlem! 

 

 

Frukostseminarium om Mänskliga rättigheter och psykisk hälsa den 31 augusti

Välkommen till ett frukostseminarium den 31 augusti om mänskliga rättigheter och psykisk hälsa. Vid seminariet går vi igenom hur arbetet för den psykiska hälsan kan få ett ökat rättighetsperspektiv. Läs mer här!