Ge en gåva

Grundkurs i psykisk ohälsa

Grundkurs i psykisk ohälsa vänder sig till dig som vill ha ökad övergripande kunskap om psykisk ohälsa och vill känna att du har större handlingsberedskap både i yrkesliv som privatliv. Vi går igenom de mest förekommande sjukdomarna/tillstånden och kursen innehåller även praktiska övningar.

Anmäl dig

Kursinnehåll

  • Psykisk ohälsa. Definitioner och begrepp, risker, kostnader och förekomst.
  • Depression, ångest och utmattningssyndrom- förekomst, symptom, hur får man hjälp?
  • NPF, Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar
  • Psykos
  • Bemötande. Vad kan man säga? Hur och när?

Datum: 12 februari 2018

 

Kursledare

Kursen hålls i huvudsak av Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid Karolinska Insitutet. Hon har varit inriktad på behandlingsforskning och har bland annat utvecklat ett av de mest använda skattningsskalorna vid depression (MADRS, Montgomery Åsberg Depression Rating Scale).

 

Praktisk information

Tid: kl. 9-17 alla dagar

Adress: Hartwickska Huset, St. Paulsgatan 39A, Stockholm

Kostnad: 2995 kr/person och dag (1995 kr/person för ideell sektor eller medlemmar i Mind). Är ni flera från samma organisation, hör av er för ev. mängdrabatt. Vi tillämpar 15 fakturadagar.

Kontakt: Selene Cortes, utbildningsansvarig Mind, tel: 070-440 16 13, selene.cortes@mind.se

Avbokningsregler: Vid avbokning 30 dagar innan kurstillfället, återbetalas hela summan. Avbokning 14-29 dagar innan, debiteras 50 % av summan och avbokning som sker mindre än 14 dagar innan kurstillfället debiteras hela summan.

Förtäring: I kursavgiften ingår lunch och för- och eftermiddagsfika.

 

Anmälan