Ge en gåva

Att våga prata självmord

Kursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper om självmord, och hitta en plattform att kunna ge medmänskligt stöd så att du känner att du har en handlingsberedskap vid samtal där självmordsrisk eller självmordstankar kan vara ett faktum.

Anmäl dig

Kursen lämpar sig för dig som ofta har svåra samtal, och vänder sig särskilt till lärare och övrig skolpersonal, personer inom socialt arbete, personer inom ideell sektor, kuratorer, personer inom vård och omsorg. Stor vikt läggs vid praktiska övningar.

Kursinnehåll:

  • Vad är psykisk ohälsa? Definitioner, begrepp, kostnader och förekomst.
  • Statistik och fakta kring självmord
  • Självmord, riskfaktorer, risksituationer och skyddsfaktorer
  • Hur bemöter man självmordsnära

Datum

Stockholm

2017: 21/11
2018: 12/2

Kursledare

Kursen hålls av Selene Cortes, utbildningsansvarig Mind. Selene har utbildat och handleder Minds volontärer som bemannar självmordslinjen samt föreläser och utbildar i psykisk ohälsa, bemötande och psykosocialt arbetsmiljöarbete.

Praktisk information

Tid: kl. 9-17

Adress: Hartwickska Huset, St. Paulsgatan 39 A, Stockholm

Kostnad: 2995 kr/person och dag (1995 kr/person för ideell sektor eller medlemmar i Mind). Är ni flera från samma organisation, hör av er för ev. mängdrabatt. Vi tillämpar 15 fakturadagar.

Kontakt: Selene Cortes, utbildningsansvarig Mind, tel: 070-440 16 13, selene.cortes@mind.se

Avbokningsregler: Vid avbokning 30 dagar innan kurstillfället, återbetalas hela summan. Avbokning 14-29 dagar innan, debiteras 50 % av summan och avbokning som sker mindre än 14 dagar innan kurstillfället debiteras hela summan.

Förtäring: I kursavgiften ingår lunch och för- och eftermiddagsfika.

Anmälan