Ge en gåva

Våra kurser

Mind håller endagsutbildningar för dig som vill fördjupa dig mer. Dessa ligger i anslutning till varandra så att du som deltagare skall kunna gå flera kompletterande dagar i ett svep.

Välj bland
  • Grundkurs i psykisk ohälsa
  • Hur man bemöter självmordsnära
  • Psykisk ohälsa hos unga
  • Psykisk ohälsa hos äldre

Övergripande om utbildningarna

Syftet med våra utbildningar är att ge en bra och gedigen bas i såväl psykisk ohälsa som att möta självmordsnära.

Kurserna vänder sig till dig som arbetar med eller möter människor i ditt arbete och där du känner att du skulle ha nytta av mer kunskaper om psykisk ohälsa i stort och mer konkreta verktyg att möta människor med psykisk ohälsa eller som är självmordsnära. Du behöver inte ha några specifika förkunskaper. Fokus är att öka kunskapen för deltagaren och skapa trygghet och handlingsberedskap att våga ge sig in och möta människor i kris. Efter genomförd kurs lämnas kursintyg.

Utbildningarna kompletterar varandra och det lämpar sig särskilt att gå antingen Grundkurs i psykisk ohälsa, Psykisk ohälsa hos äldre eller Psykisk ohälsa hos unga tillsammans med Att våga prata om självmord.

Kursdagarna ligger också i anslutning till varandra för att göra det enklare för dig som reser hit.

Är du ute efter en mer skräddarsydd utbildning eller vill att vi kommer till dig, så anordnar vi även uppdragsutbildningar.

Kursschema Stockholm

2017:
23 okt. Grundkurs i psykisk ohälsa
24 okt. Att våga prata om självmord – Hur bemöter man självmordsnära?
25 okt. Psykisk ohälsa hos unga

21 nov. Att våga prata om självmord – Hur bemöter man självmordsnära?
22 nov. Psykisk ohälsa hos äldre

2018
12 feb. Grundkurs i psykisk ohälsa
13 feb. Att våga prata om självmord – Hur bemöter man självmordsnära?
14 feb. Psykisk ohälsa hos unga
15 feb. Psykisk ohälsa hos äldre

Kursschema Malmö

8  nov. Att våga prata om självmord – Hur bemöter man självmordsnära?

Kursschema Göteborg

15 nov. Att våga prata om självmord – Hur bemöter man självmordsnära?

Grundkurs i psykisk ohälsa

Vi går igenom de mest förekommande sjukdomarna/tillstånden och kursen innehåller även praktiska övningar.

Läs mer och anmäl dig

Psykisk ohälsa hos äldre

Kursen syftar till att öka kunskap om psykisk ohälsa och suicid hos äldre och den vänder sig till dig som möter och arbetar med äldre.

Läs mer och anmäl dig

Att våga prata självmord

Kursen vänder sig till dig som vill öka dina kunskaper om självmord, och hitta en plattform att kunna ge medmänskligt stöd så att du känner att du har en handlingsberedskap vid samtal där självmordsrisk eller självmordstankar kan vara ett faktum.

Läs mer och anmäl dig

Psykisk ohälsa hos unga

Kursen tar upp förklaringar på befolkningsnivå kring ökad psykisk ohälsa bland ungdomar. Kursen vänder sig till dig som vill få ökad förståelse av ungdomars psykiska ohälsa och hur den förklaras.

Läs mer och anmäl dig