Ge en gåva

Konferenser

Vi arrangerar konferenser med psykisk hälsa i fokus. Vi publicerar mer information närmare inför aktuell konferens.

Flicka som antecknar

Ett av våra ändamål är att sprida kunskap om psykisk hälsa och ohälsa. Vi har sedan starten 1931 genomfört otaliga symposium och seminarium som relaterar till detta tema. En tradition vi värnar om än idag. Vi arrangerar oftast en konferens per år, med aktuella teman.

Äldre konferenser

Vi brukar filma våra konferenser. Dessa läggs sedan ut på vår Youtube-kanal.

Män och självmord, 2014

Över 70 % av alla självmord begås av män, varje år. Hur kommer det sig? Vi fördjupade oss i temat tillsammans med olika forskare och expert på området.

Distansstöd, 2015

De senaste åren har antalet kommunikationskanaler och möjligheter ökat markant. Hur kan vi använda oss av dessa för att stödja våra medmänniskor på distans? Ideella och offentliga aktörer berättade om sina verksamheter, verktyg och tips.

Arbetsplatser som främjar psykisk hälsa, 2016

Hur skapar vi arbetsplatser där medarbetare inte blir sjuka, utan i stället främjar psykisk hälsa? Vi kallade samman experter på området samt tittade på den nya lagstiftningen.