Sofia Lind

Berätta lite om dig och ditt konstnärskap.

Jag heter Sofia Lind och jobbar som konstnär i Stockholm. Jag arbetar utifrån ett berättande narrativ samt att få konsten att väcka frågor. Mitt arbetssätt är utforskande, strävande efter en öppenhet och fördjupning olika teman.

Hur tar du dig an utmaningen att göra en tolkning av Minds julkula som visar att det är okej att känna sig trasig?

Jag har gjort en bild föreställande en person som går från betraktaren. Tolkningen att vara trasig kan också vara att ha blivit förändrad. Jag försöker inte att lägga någon värdering i det, utan bara vara annorlunda efter en händelse. Mönstret på personen i målningen är förskjutet tvärs över kroppen på ett ställe. Men det kanske inte gör något att det blivit en förskjutning. Det finns ett före och ett efter – men det går att finna ro i det.

Visst kan bilden tolkas på andra sätt, att lämna något bakom sig – kanske den kommer att betyda något annat för någon annan.

Berätta gärna varför du stöder Mind.

Jag stödjer Mind då det finns ett behov av ideella organisationer som jobbar med frågor kopplade till psykisk ohälsa tills samhället har kommit i kapp.

 

Delta i utlottningen av Sofias konstverk