Ge en gåva

Mår unga sämre i en digital värld? (2020)

Dagens barn och unga tillbringar en stor del av sin vakna tid i olika digitala världar. Även om förekomsten av allvarligare psykiska sjukdomar är oförändrad så uppger fler unga psykiska besvär sedan mobilen blev deras främsta följeslagare. Konsumtionen av sjukvård och antidepressiva läkemedel har också ökat. Är det en slump eller finns det ett samband?

Mind har undersökt kopplingen mellan digitala medier och ungas psykiska välbefinnande genom att sammanställa det vetenskapliga nutidsläget, med ett särskilt fokus på Norden.

Det finns en rad intressanta iakttagelser och varningstecken som är viktiga att känna till och som redovisas i kunskapsöversikten av författarna Sissela Nutley (med.dr) och Siri Helle (leg.psykolog).

Bläddringsbar version:

Pdf för nedladdning:

Mind – Mår unga sämre i en digital värld

Mind – Do Young People Feel Worse in a Digital World

Kortversion för nedladdning:

Mind – Mår unga sämre i en digital värld kortversion

 

Relaterat innehåll

Ungas psykiska hälsa

Livet kan skava

Avsnitt 1: Hur mår tjejerna?

Vi gästas av Ida & Sofie från Ångestpodden och pratar om kvinnor och flickors psykiska...

Nyheter från Mind

Känslor och machonormen på UR Play

1000 pojkar och män tar sina liv varje år i Sverige och ofta har de...