Ge en gåva

Minds nyhetsbrev om psykisk hälsa

Minds nyhetsbrev kommer ut varannan vecka och sammanfattar det viktigaste som hänt inom området psykisk hälsa.

Nyhetsmejl

 

Nyhetsbrevet kommer ut c:a 27 gånger per år, en gång varannan vecka med uppehåll under sommarsemestrar samt jul. Brevet innehåller aktuell information om forskning, politiska beslut och litteratur inom området psykisk hälsa. Du får även inbjudningar till seminarier och konferenser som vi anordnar.

 

 

 

Arkiv för Minds äldre nyhetsbrev

Prenumerera