Ge en gåva

Bli företagspartner till Mind

Psykisk ohälsa är den främsta sjukskrivningsorsaken och antalet sjukskrivna ökar. Genom att stödja Mind och få ökad kunskap om psykisk hälsa kan ni som företag både få en bättre psykosocial arbetsmiljö och göra direkt skillnad för en förbättrad psykisk hälsa i Sverige.

Ett av de största samhällsproblemen

De flesta drabbas någon gång i livet av egen eller närståendes psykiska ohälsa. I Sverige tar över 1 500 personer tar sina liv i varje år. Det är fem gånger så många än de som dör i trafiken. Självmord är dessutom den främsta dödsorsaken bland unga.

Mind har sedan starten 1931 arbetat med att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. I den volontärbemannade stödverksamheten driver vi Självmordslinjen, Äldrelinjen, Föräldralinjen samt Mind Forum.

Varje år tar Mind emot över 30 000 stödjande samtal men det är många som försöker nå oss och inte kommer fram. Med mer resurser kan vi rekrytera och utbilda fler volontärer och bli fler som lyssnar. Ert bidrag möjliggör att vi kan ta emot fler samtal och rädda liv.

 

Skräddarsytt partnerskap

Ett partnerskap förutsätter en donation av något slag, i valfri storlek. Mind ser gärna att partnerskapet har ett långsiktigt fokus, även i de fall då beslut om donation fattas årligen. Det är viktigt för oss att samarbetet ska skapa nytta och värde för båda parter och vill gärna bidra till att ni får bättre kunskap om psykisk hälsa och får olika verktyg som förebygger psykisk ohälsa. Ni väljer omfattning och form och vi syr ihop ett förslag utifrån era önskemål.

Varför företagspartner med Mind?

 • Ni bidrar till att rädda liv!
 • Ni får kompetensutveckling inom psykisk ohälsa som skapar långsiktigt medarbetarengagemang och affärsnytta.
 • Ni blir del av en rörelse som arbetar för förbättrad psykisk hälsa i samhället.
 • Ni får ny kunskap och den senaste forskningen genom Mind tidning och nyhetsbrev.
 • Ni får tillgång till Minds gedigna erfarenhet av psykisk hälsa för individer och organisationer.
 • Ni visar era anställda och andra intressenter att ni aktivt tar ansvar för ett hållbart samhälle.
 • Ni kan starta en egen insamling.
 • Ni får inbjudan till Minds årliga partnermöte.

Kompetensutveckling inom psykisk ohälsa

Vi erbjuder anpassad kompetensutveckling till våra partners. Nedan ser ni några exempel på utbildningar.

Inspirationsföreläsning: 1-1,5 timmar

Nollvision för utmattning – hur mår vi bra på jobbet?

Varje år drabbas 1 miljon svenskar i arbetsför ålder av psykisk ohälsa och det är den sjukskrivningsorsak som ökar mest. Både sjukskrivning och lägre produktivitet medför en stor belastning för våra verksamheter. Med mer kunskap blir det lättare för oss att förstå hur man kan förebygga psykisk ohälsa för att må bra på jobbet.
• Varför ska vi ha en nollvision för utmattning?
• Orsaker, tecken och symptom på stress, depression och ångest
• Varför är det så svårt att prata om hur vi mår?

Halvdagsutbildning: 3 timmar

Att möta människor som mår psykiskt dåligt

Vad kan jag göra när jag möter människor i mitt arbete som mår dåligt? Hur långt sträcker sig mitt ansvar? Hur kan jag använda medmänskligt stöd i mitt arbete?

Vi ger er verktyg till effektiva samtal som är hållbara för båda parter. Ni får ökad handlingsbenägenhet att våga och kunna möta personer som mår dåligt.

 • Olika former av psykisk ohälsa och dess uttryck
 • Vad förväntas av oss som kollegor
 • Att ge medmänskligt stöd

Heldagsutbildning: 6 timmar

Nollvision för utmattning – ett psykiskt hållbart arbetsliv

Varje år drabbas 1 miljon svenskar i arbetsför ålder av psykisk ohälsa och det är den sjukskrivningsorsak som ökar mest. Både sjukskrivning och lägre produktivitet medför en stor belastning för våra verksamheter. Med mer kunskap blir det lättare för oss att förstå hur man kan förebygga psykisk ohälsa för att må bra på jobbet.

 • En introduktion av de mest vanliga diagnoserna och tillstånden; orsaker, tecken och symptom
 • Vad kan arbetsgivaren göra för att skapa ett arbetsliv utan utmattning, depression och ångest?
 • Vad kan individen göra för att skapa ett hållbart arbetsliv?
 • Hur ska vi möta våra kollegor som mår dåligt?
 • Hur bygger vi en motståndskraftig organisation tillsammans?

Samtalsgrupp om hållbart arbetsliv

Forskning visar att risken för stress ohälsa minskar om man har reflekterande samtal om arbetssituationen med kollegor. Detta kan därför med fördel organiseras på ert företag. Samtalen leds av en i personalen som har fått utbildning i metoden och syftet är att samtalen ska förebygga sjukskrivning.

Utformning av partnerskapet

Det första steget inför ett samarbete är att ni funderar över ett antal frågor.

1. Hur mycket vill ni donera? Hur långt är samarbetet?
2. Hur skulle ni vilja samarbeta med Mind? Beskriv gärna vad ni vill ska ingå.

Sedan träffar vi er gärna och ger ett förslag på samarbetet baserat på era önskemål.

Är ni nyfikna på att få veta mer, kontakta vår generalsekreterare Karin Schulz.

Karin.schulz@mind.se
Tel. 073-5018033