Bli företagspartner till Mind - det är ett livsviktigt partnerskap
Ge en gåva

Bli företagspartner

Genom partnerskapet med Mind får ni möjlighet att bidra till stoltare medarbetare, nöjdare kunder och ett mer hållbart samhälle. Samarbetet skräddarsys utifrån era förväntningar, affärsutmaningar och våra gemensamma strategiska mål. Ni väljer nivån på samarbetet som startar på 100 000 kr: Vänföretag, Partnerföretag eller Huvudpartner.

Partnerföretag

Som Partnerföretag åtar ni er att bidra med minst 250 000 kr per år till Minds verksamhet. Vi skräddarsyr ett samarbete som kan omfatta olika former av aktiviteter och gemensamma kampanjer. Tillsammans sätter vi upp ett långsiktigt samarbete, förslagsvis på tre år.

Vänföretag

Som Vänföretag bidrar ni årligen med minst 100 000 kr till Minds verksamhet. Vi utvecklar samarbetet tillsammans.

Huvudpartner

Som huvudpartner engagerar ni er långsiktigt i Minds arbete för psykisk hälsa med en investeringsnivå som startar på 500 000 kr per år. I dialog skräddarsys upplägg och innehåll utifrån era förväntningar, affärsutmaningar och våra gemensamma strategiska mål.

Samarbetet bygger på gemensamma intressen och fungerar som allra bäst när det kan integreras på ett naturligt sätt i våra partners verksamhet och vardag. Att hitta ett gemensamt fokusområde som fungerar långsiktigt och skapar ömsesidigt värde är en bra utgångspunkt.

Samarbeten som skapar gemensamt värde

Ett samarbete med Mind är ett långsiktigt åtagande som handlar om att generera flexibla, skräddarsydda, långsiktiga partnerskap, där vi utifrån gemensamma mål och värderingar hittar former för att stärka varandra och få utdelning på investeringen. Tillsammans skapar vi i slutändan värde för Minds verksamhet, företagets affärer och samhället. Vi genomför gemensamma aktiviteter, projekt och kampanjer som engagerar både medarbetare och kunder.

Genom partnerskapet med Mind får ni möjlighet att bidra till stoltare medarbetare, nöjdare kunder och ett mer hållbart samhälle. Samtidigt bidrar ni till att uppnå flera av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Läs mer här om hur ditt företag bidrar till hållbarhetsmålen genom ett samarbete med Mind.

Det är viktigt för oss att samarbetet skapar nytta och värde för båda parter och vi vill gärna bidra till ett ökat engagemang bland era medarbetare.

Våra nuvarande samarbeten hittar ni här.

Varför företagspartner med Mind?

  • Ni bidrar till att rädda liv och uppmärksamma ett av vår tids stora folkhälsoproblem.
  • Ni får ett partnerskap som skapar långsiktigt medarbetarengagemang och affärsnytta.
  • Ni blir del av en rörelse som arbetar för förbättrad psykisk hälsa i samhället.
  • Ni får ny kunskap och den senaste forskningen genom Mind tidning och nyhetsbrev.
  • Ni får tillgång till Minds gedigna erfarenhet av psykisk hälsa.
  • Ni visar era medarbetare och andra intressenter att ni aktivt tar ansvar för ett hållbart samhälle.
  • Ni kan hitta olika former för att bidra till Minds arbete för psykisk hälsa.
  • Ni får inbjudan till Minds årliga partnermöte och andra event.
  • Ni jobbar med ett engagerat och kreativt team på Mind.

Är ni nyfikna och vill veta mer? Kontakta Minds generalsekreterare Karin Schulz eller mobil 073-5018033.